Tersine Mentorluk

TERSİNE MENTORLUK

Tersine mentorluk, teknoloji konusunda donanımlı ve deneyimli olan yaşca daha genç birinin, organizasyon içinde kurumsal deneyimi olan yönetici ile kurduğu kişiye özel bir gelişim ve öğrenim sürecidir.

Bu kavram ilk GE Yönetim Kurulu Başkanı Jack Welsh tarafından telaffuz edilmiştir. Kendisi İnternet kullanımı konusunda genç bir çalışandan düzenli almaya başlamış, aldığı faydayı bütün şirket yönetcilerine de önerince ortaya çıkan yaygın uygulamaya da tersine mentorluk denmiştir.

Öncesinde mentor ve mentorlerin eğitimi ile başlayan süreç, eşleştirmelerle devam eder. Sonrasında tematik veya serbest başlıklarla yapılan görüşmeler bunu takip eder. Etkinliği ölçmek için değerlendirme çalışmaları tercihe dayalı olmakta birlikte, deneyimlerimize göre faydalı olduğu yönündedir.

Tersine mentorluk programının avantajlarını aşağıdaki gibi paylaşabiliriz.

Kurum açısından;

• Organizasyonda nesil farklarının kapanmasını sağlar. Bu değerler farklarından başlayıp, bilgi donanımının farklılıklarını kapatmaya kadar geniş bir yelpazede düşünülmelidir.
• Güncel liderlik modelinin nesiller tarafından birlikte tasarlanmasını sağlar.
• Yeni neslin organizasyonda tutunmasını sağlar.
• Nesiller arası önyargıların azalması sağlar.
• İşveren markasına güncel ve dinamik bir algı oluşturur.
• Organizasyonda dijital okur yazarlığı artırır.
• Dijital dönüşümlerin etkisini ve hızını artırır.
• Yeni nesil çalışanların ihtiyaçlarını birinci kaynaktan öğrenir.
• Farklı bakış açılarının birleşmesi ile yenilikçi ve uygulabilir çözümler yaratılır.
• Silo mantığından sistemsel yaklaşıma geçilir.
• Organizasyonel çevikliği sağlar.

Menti Açısından;

• Deneyimli bir yönetici ancak teknoloji konusunda yeterli olmayan kişi, en yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerden haberdar olur.
• Yeni neslin perspektifini anlar.
• Öğrendiklerini işi süreçlerine entegre eder.
• Ekibindeki daha genç çalışanların dünyasını anlar, empati geliştirir.
• Liderlik yaklaşımını günceller.

Mentor Açısından;

• Organizasyondaki yönetim anlayışını yakından tanır.
• Dijital dönüşüme katkı sağlamanın manevi tatminini yaşar.
• Teknoloji konusunda dzüenli gelişim sağlar.
• Üst yönetim ile profesyonel ilişki kurmayı öğrenir.
• Karşılıklı kazanımlarla kariyer kararlarını daha etkin verir.
• Kurumiçi network fırsatı yaratır.
• Liderlik becerileri ile geleceğe hazırlanır.