Yönetimde Koçluk Becerileri

AMAÇ

Eğitimin amacı, yöneticilerin astlarını yönetirken aynı zamanda onları geliştirmelerini sağlayacak davranışlarını kazandırmaktır. Eğitim, katılımcıların uygulamalar sonucu, astlarının motivasyonunu artıracak ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak koçluk yaklaşımlarını sistemli bir biçimde kullanmalarını hedeflemektedir.

KAZANIMLAR

  • Çalışanları ile karşılıklı güven ortamı yaratmasını, onlarla uyumlu ilişkiler kurmasını
  • Astlarını probleme değil çözüme odaklanan çalışanlar haline getirmelerini
  • Astlarını kendilerinin lideri olmalarını
  • Astlarını yaratıcı düşünmeye teşvik etmelerini
  • Çalışanlarını yeni sorumluluklar almaları konusunda teşvik etmelerini
  • Astların kendilerine dönük farkındalık kazanmalarını ve özgüvenlerinin gelişmesini
  • Çalışan motivasyonunu artırmasını
  • Kurumun kendi liderlerini yetiştirme kültürüne destek vermesini
  • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler