Yöneticilikten Liderliğe

AMAÇ
Programın amacı, yöneticilik yaklaşımından liderliğe geçişin unsurlarını paylaşmak, bu geçiş için gerekli beceri ve araçları aktarmaktır. Süreçlerin yönetimi ve takibinden, vizyon yaratmak ve ekibe ilham vermek yolculuğunda katılımcıların güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

KAZANIMLAR

  • İş ve insan yönetimi dengesinin kavranmasını
  • Hedefler için güçlü anlamlar yaratmasını
  • Değerlerle yönetimi benimsemesini
  • Büyük resmi görerek işin geliştirilmesini
  • Ekibin gelişimi için aksiyon planları geliştirmesini
  • Delegasyon yöntemlerinin kullanılmasını
  • Gelişim hedeflerini oluşturmasını
  • İnisiyatif verilmesi için aşamaların belirlenmesini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır. YÖNTEM Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup çalışmaları, tartışma ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Orta ve Üst düzey yöneticiler, liderlik konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes.