Yöneticiliğe Giriş

AMAÇ

Başarılı yöneticilerin günümüzde en belirgin özelliklerinden biri ekiplerini etkin ve doğru yöneterek sorumlu oldukları işi zamanında ve başarılı teslim etmeleridir. Eğitim katılımcıların yöneticilik becerilerini fark etmelerini sağlayacak veya geliştirecek yöntemler kazanmalarını amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Yöneticinin görev ve sorumluluklarını tanımlayarak bu doğrultuda ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazanmasını
  • Yöneticinin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kişisel gelişim planının oluşturulmasını
  • Mevcut bilgi ve becerilerini, yeni öğrendikleriyle harmanlayarak etkin kullanabilmelerini
  • Yöneticilik stillerini tanıyarak kendi stilini belirlemesini
  • Astlarını tanıyarak yönetim ihtiyaçlarını analiz edebilmelerini
  • Etkin ve verimli iş ilişkileri kurup, yürüterek takım performansını yönetmelerini
  • Yönetim becerilerini etkin kullanarak ekip içindeki çatışmayı yönetebilmelerini
  • Astlarının ihtiyaçlarına, üstlerinin beklentilerine yönelik hareket edebilmelerini
  • Yönetim becerileri sayesin de zamanı verimli kullanarak bireysel ve takım performansını arttırmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları, tartışma ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Yeni yöneticiler ve yönetici adayları