Yönetici Olarak Kişisel Gelişim

AMAÇ

Kişisel gelişim, şirket çalışanlarının vizyonlarını genişleterek motivasyonlarının ve performanslarının artmasını sağlayan en kritik unsurlardan biridir. Eğitime katılacak kişilerin kendi vasıflarını sürekli geliştirmeleri ve gerçekleşen değişime paralel olarak astlarına da sürekli ve pozitif değişime adapte olabilmeleri için yol göstermelerini amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Bireysel gelişimin önemini ve kurumsal gelişime olan katkısını fark etmelerini
  • Kurumsal hedefler bazında mevcut yetkinliklerinin ve becerilerinin değerlendirilerek gelişim alanlarının tanımlanmasını
  • Doğru ve ulaşılabilir hedefler seçerek astlarına da gelişim konusunda ilham vermelerini
  • Zorlayıcı ve ulaşılabilir nitelikte gelişim planı hazırlanmasını
  • Kişisel gelişim planını destekleyecek kaynakları temin etmek için fırsatların geliştirilmesini
  • Kişisel gelişim planını uygulama ve değerlendirme becerisi kazanmalarını
  • Kurumun hedefleri ve çalışan refahı arasındaki ilişkinin tanımlanmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Orta ve Üst düzey yöneticiler