Yönetici Geliştirme Projeleri

Yönetici Geliştirme Projeleri

“Liderlik ve öğrenmek ayrılamaz iki unsurdur.“ – Kennedy

 

Yöneticilik, kaynakları etkin ve etkili kullanarak, bir ekiple birlikte sonuca ulaşma sanatıdır. Özellikle, en zorlu aşamalardan biri iş yönetiminden insan yönetimine ilk geçiş pozisyonudur. Yöneticinin bunu bir sistem içinde yaptığını düşünürsek, aynı zamanda sistemin diğer bütün unsurlarını da dikkate alarak hareket etmesi gerekir. Performans gösterebilmesi için önemli sayıda yetkinliği tam anlamıyla ortaya koymaya gayreti tek başına yeterli olmayabilir. Bu durumda gelişimine dışarıdan destek vermek adaptasyonu hızlandıracaktır.

Bu süreci hızlandırmak için Yönetici Geliştirme Projemizle destek veriyoruz.

Bu projenin sonunda amacımız

 • Yönetici olarak kendi güçlü ve gelişime açık yönlerinin belirlenmesini
 • Insan yönetiminin temel unsurlarını görmelerini
 • Yönetici olarak otoriteyi doğru zamanda doğru şekilde kullanmalarını
 • Sisteme daha yukarıdan bakabilmelerini
 • Ekibinin gelişim haritasını çizebilmesini
 • Ekibi ile gelişim diyalogları kurabilmesini
 • Etkili geribildirim verebilmelerini
 • Durumsallığı dikkate almalarını
 • Ekibi ilham vererek hedefe odaklayabilmelerini
 • Yönetici olarak gelişim eylem planını hazırlamalarını

sağlayacak bilgi ve araçlarla donatmaktır.

Yönetici geliştirme projemiz aşağıdaki modüllerin oluşmaktadır. Bu eğitim çalışmaları hem tek tek modüller halde, hem de ihtiyaca yönelik paketlerle kurumunuza özel tasarlanmaktadır.

 • Yönetimde Önceliklendirme
 • Yönetimde Özgüvenli Duruş ve Güven Yaratma
 • Yönetimde Duygusal Zeka
 • Yönetimde Etkili İletişim
 • Yönetimde 360 derece Geribildirim
 • Yönetimde Durumsal Yaklaşım
 • Yönetimde Motivasyon
 • Yönetimde Delegasyon
 • Yönetimde Koçluk
 • Yönetimde Yenilikçi İklim Oluşturma
 • Performans Görüşmesi
 • Yöneticini Yönetmek
 • Stres Yönetimi
 • Yönetimde Paydaşlarla İlişkiler
 • Yönetimde Sonuç Odaklılık

Amacımız kurumunuzda yeni jenerasyona hitap edebilen, değişime uyum sağlayan ve yöneten, yeniliklere açık, kendine güvenen ve barışık lider yöneticiler geliştirmektir.

Davranış değişikliğinin ve gelişimin, sınıfta değil  iş üzerinde uygulayarak geliştiği prensibiyle çalışma modelimiz

 • Deneyimsel öğrenme
 • Günlük hayatta kullanabilecekleri pratik araçların uygulanması
 • Bireysel olarak kendini keşfetme ve sorgulamayı sağlayan uygulamalar
 • Envanter uygulamaları ile bireysel ve takım olarak farkındalıklar yaratmak
 • Takım çalışmaları
 • Sınıfiçi ve uzaktan destek çalışmalarına dayanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Projelerimizde

 • Ara çalışmalar
 • İş üzerinde projeler
 • Grup paylaşımlar
 • Webinarlar
 • Diğer aktif öğrenme

metotları ile zenginleştirilmiştir. Modüllerin tasarımındaki öncelik,, katılımcıların öğrendiklerini işe yansıtmasını sağlayacak yaklaşımlardır.

Tasarım, öğrenilenlerin iş yerinde en hızlı şekilde uygulanması için iş alıştırmalarıyla birlikte, iç ve dış mekan takım çalışmalarını içermektedir.

Yönetimde Özgüvenli Duruş ve Güven Yaratma

Yöneticilikte güven yaratma takım olmanın en kritik unsurlarından biridir. Yönetici olarak gerektiği kadar güveni sağlamak için önce kendine olan güveni farketmek ve onu güçlendirmek gerekir. Beraberinde kişiler arası güveni sağlamakta doğru yaklaşımları gerektirir.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Etkili İletişim

Konuşmak veya dinlemek her zaman “Anlamak ve uzlaşmak” ile sonuçlanmıyor maalesef. İşbirliğinin etkisini en üst düzeye çıkaracak, kazan-kazan sonuçlar yaratacak iletişim modellerini tasarlamakta önemli bir yetkinlik. Her ilişki için butik yaklaşımlar gerekmektedir.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde 360 Derece Geribildirim

Birlikte daha etkili işbirliği yapabilmek için karşılıklı davranışlarımıza ayna tutmak önemlidir. Partnerimizden beklediğimiz veya devam etmesini istediğimiz davranış değişikliğini, gözlemlerimizi paylaşmak çatışmayı azaltacak, verimliliği artıracaktır.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Duygusal Zeka

Sonuçları yaratırken duygular bize faydalı olduğu kadar yavaşlatıcı veya zorlaştırıcı bir faktör de olabilir. Kendi duygularımızı tanımak, başkalarını duygularını anlamak hem iş tatminimizi artıracak hem de enerjimizi doğru kullanmamıza yardımcı olacaktır

2 günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Durumsal Yaklaşım

Yönettiğiniz ekipteki bireyleri geliştirirken konuyla ilgili yetkinlik seviyelerine göre yönlendirmek gerekir. Doğrudan yönlendirmekten, işi doğrudan devretmeye kadar spektrumda göstereceğiniz yönetim stili farklılık gösterecektir.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Motivasyon

Ekibin iş sonuçlarına doğru giderken, işleri sahiplenmesi ve istekli olarak ele alamsı iş kalitesini etkilemektedir. Sadece işi talep etmek değil, gönüllülük yaratmakta önemlidir.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Delegasyon

İş devri bir yöneticinin, uzmanlıktan yöneticiliğe zihinsel olarakta geçisinin önemli bir sınavıdır. Doğru önceliklendirmeye, insan yetiştirmeye, günlük işlerden stratejik işlere vakit ayırmaya ancak iyi bir delegasyonla ulaşabilirsiniz.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Koçluk

Koçluk yaklaşımı da yöneticilikte durumsal yaklaşımlardan biridir. Çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak için günümüzde olmazsa olmaz yetkinliklerden biridir.

2 günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Performans Görüşmesi

Ekibin iş sonuçlarına doğru giderken, işleri sahiplenmesi ve istekli olarak ele alamsı iş kalitesini etkilemektedir. Sadece işi talep etmek değil, gönüllülük yaratmakta önemlidir.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yöneticini Yönetmek

Yöneticimiz ile ilişkimizde onun kadar bizim de sorumluluklarımız vardır. Tek yönlü değil çift yönlü bir ilişki yönetimi söz konusu olduğu için sizin yaklaşımız ilişkinin belirleyici unsurlarından biridir.

½ günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Paydaşlarla İlişkiler

Yöneticilikle birlikte gelen önemli yetkinliklerden biri paydaşların yönetimidir. Büyük resmi görebilmek, doğru networking yapabilmek, istenen algıyı yönetmek kariyerinizde belirleyicidir.

1 günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Sonuç Odaklılık

Ekibinizi doğru sonuçlara, etkin yol ve kaynaklarla ulaştırmak, zorlukları fırsatlara dönüştürerek gidebilmek aslında işin özüdür. Sonuca gitmek konusunda zorlanan bir yönetici için işler zor olacaktır

1 günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Öncelik Yönetimi

Kaynakların hergeçen gün kısıtlandığı günümüzde, verimlilik, etkinlik, etkiyi artırmak performans kriterleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetici olarak önceliklendirme yetkinliğimiz bütün ekibi ve sistemi etkilemektedir.

1 günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Yönetimde Yenilikçi İklim Yaratma

Yenilikçi yaklaşımın rekabet avantajlarından en önemlililerinden biri olduğu iş dünyasında, ekibinin bu konuda potansiyelini doğru kullanmak yöneticiyi farklılaştıracaktır.

1 günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir.

Stres Yönetimi

Stres, performans düşüklüğünün ve işten kopukluğun ana sebeplerinden biri olarak, kurumlarda dikkate alınması gereken bir unsurdur. Bu modül yöneticilerin kronik stres konusunda kendi farkındalıkları, ekibinin doğru gözlemlenmesi ve gereken önlemlerin alınması için araçları aktarmayı  amaçlamaktadır.

1 günlük sınıf eğitimi ve iş üzerinde uygulamaları içerir