Yeni Neslin Yönetimi

AMAÇ

Eğitim, Y kuşağı adı verilen yeni nesil çalışanlarını tanımak ve onların performanslarını arttırmak için en uygun iletişim stilini kazandırmayı amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Y kuşağını tanıyarak beklentilerini anlamalarını
  • Y kuşağı ile etkin iletişim kurmalarını
  • Kendi geliştirmeleri gereken ve güçlü yönlerini fark etmelerini
  • Yeni nesli motive edecek unsurları benimsemelerini
  • Y kuşağına geri bildirim yapmanın önemini ve geribildirim yöntemlerini kavramalarını
  • Yeni nesli sorumluluk almak konusunda yüreklendirmelerini
  • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması
  • Y kuşağını tutundurma tekniklerini kavramalarını
  • Yeni neslin beklentilerine etkin cevap verebilecek yönetim araçları ile donatılmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 gün

HEDEF KİTLE: Yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler