Yaratıcı Düşünme

AMAÇ

Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça, mevcut bilgiyi nasıl farklı kullanabildiğimiz rekabet avantajını oluşturmaktadır. Eğitim, engellerden ve tabulardan sıyrılarak yaratıcı fikir ve uygulamaları ortaya koymanızı sağlayacak gerekli beceri ve araçları aktarmayı amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Kalıplaşmış düşünce yapılarının dışına çıkılmasını
  • Yaratıcılığı etkileyen unsurların tespit edilmesi ve yeni bakış açıları kazanılmasını
  • Yaratıcılığı tetikleyen ve destekleyen yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olunmasını
  • Önyargılardan uzak, spontan gelişebilen, sentezlenebilen düşünce yapısının gelişmesini
  • Özgün ve zengin fikirler geliştirecek araçların kullanılmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar