Uzaktan Liderlik

AMAÇ

Eğitimin amacı, aynı lokasyonda bulunmayan ve fiziksel olarak mesafeli çalışan ekiplere etkili liderlik yapmanın prensip, araç ve yöntemlerini paylaşmaktır.

KAZANIMLAR Yayılmışcoğrafyalarda çalışanlarla

  • güvene dayalı ilişki kurmasını
  • iletişim kurmasını
  • motive etmesini
  • koçluk yapmasını
  • geribildirim vermesini
  • takip ve gelişim diyalogları kurmasını
  • ortak vizyon geliştirmesini
  • uygun iklim yaratmasını

sağlayan yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar