Temel İletişim Becerileri

AMAÇ

İletişim en temel tanımıyla mesaj alış verişi demektir. Eğitim, kişilerin başarılı iletişim kurabilmelerini sağlayarak, davranışlarını yönetebilmeyi ve iletişim araçlarını pozitif olarak hayatlarına katmalarını öğretmeyi amaçlamaktadır

KAZANIMLAR

  • İletişimin tanımını yaparak etkili iletişim kurmak için gereken temel araçları (dinleme, konuşma, beden dili vs.)öğrenmelerini
  • Etkili iletişim için geri bildirim almayı ve vermeyi öğrenmelerini
  • İletişim tekniklerinin öğrenerek, doğru iletişim için, etkin kullanabilmelerini
  • İletişim becerileri edinmelerini sağlayarak iş ve özel yaşantılarında etkili, çözüme yönelik hareket ederek iş performansını ve yaşam kalitesinin yükselten bireyler olmalarını
  • Etkili ve başarılı iletişim kurmayı engelleyen faktörleri tanıyarak ortadan kaldırma teknikleri kazanmalarını
  • Etkili iletişimde doğru soru sormanın önemini fark etmelerini
  • Duygu yönetimi yaparak iletişim sürecini etkili ve başarılı yönetmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, vaka çalışmaları, rol oynama, grup çalışmaları, tartışma ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar