Takımlar Arası İletişim

AMAÇ

Eğitimin amacı, kurumda departmanları veya takım formundaki bütün diğer oluşumları, izole silo modelinden birbirini destekleyen ve birbiri ile konuşan takımlara dönüştürmektir.

KAZANIMLAR

  • Takımlararası güvene dayalı iletişim sağlanmasını
  • Takımların birbirini anlamasını
  • Çatışmayı etkin yönetmelerini
  • Birlikte çalışma kuralları oluşturmalarını
  • Beklentilerini etkin paylaşmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: İşbirliği yapmak isteyen bütün takımlar