Takımdaşlık

AMAÇ

Farklı yapıdaki bireyleri aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmek kurumlar için oldukça stratejik bir olgudur. Bu eğitim farklı yapıda ve beklentideki kişilere kurum kültürleri çerçevesinde aynı dili konuşturabilmeyi ve takımdaşlık becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Öz disiplinine ve otokontrole sahip olma becerilerini geliştirmelerini
  • Ortak amaç belirleyebilmelerini ve bu amaç doğrultusunda hareket edebilmelerini
  • Takım olmanın önemini anlamalarını ve takım oyuncusu olabilmelerini
  • Takım ruhu yaratmalarını ve bu kazanımın hep canlı tutulmasını
  • Takım arkadaşlarını tanımalarını ve takım arkadaşlarıyla etkili iletişimde bulunmalarını
  • Takım arkadaşlarıyla birlikte karar alabilmelerini veya takımca alınmış bir karara adapte olabilmelerini
  • Takımdaşlık becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini
  • Takım arkadaşlarının eksik yönlerini fark ederek gerektiğinde takım arkadaşlarına güçlü bir omuz olabilmelerini
  • Takımın güçlü bir ferdi olmalarını ve takım olmanın keyfine varmalarını
  • Ben yerine Biz diyebilmelerini

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup çalışmaları, takım oyunları, tartışma ve beyin fırtınası şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar