Takımda Güven Oluşturma

AMAÇ

Eğitimin amacı, takım içinde güvene dayalı iklim oluşturmak için gerekli donanımı sağlamaktır.

KAZANIMLAR

  • Takımlarının güven konusunda ortak tanımını yapmasını
  • İşlerinin doğası gereği ihtiyaçları olan güveni tanımlamalarını
  • Güven için önlerindeki engelleri görmelerini
  • Kalıcı güven sağlayabilmek için gerekli normlarını
  • Güvene hizmet edecek diğer değerlerini tespit etmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Bütün ekipler