Takım Koçluğu

Çevik bir takım olmak, takımlar arası işbirliğinin etkin olması artık rekabet ve çalışan memnuniyeti için çok önemli. Yetenekleri kurumda tutundurmak insan kaynağı yönetimde olmazsa olmaz bir kriter. Sistemin kendisi ve yöneticiler ise bu konularda zorlanabilmektedirler.

Belirsizliğin yüksek olduğu, değişime uyumun öncelikli olduğu günümüzde takımdaki tüm bireylerin adanmışlığı gerekir. Bunun için işyerindeki paylaşımlardan fazlasını gerektirir.

Her takım, kendi özgün deneyimlerinin, geçmişlerinin, değerlerinin ve tarzlarının karışımını ortaya koyan bireylerin birleşiminden oluşur. Bir araya gelerek özgün bir takım dinamiği oluştururlar. Her takımın dinamiği farklıdır ve hazır bir formül yoktur. Özel olarak uyarlamak gerekir.

Takımın bireylerinin kendi eşsiz özelliklerini ortaya koyabildiği, ortak değerlerin, birlikte keşfedildiği, özeleştirilerin yapıldığı ve farkındalıkların yaşandığı uygulamalarla işbirliği ve dayanışma içinde olabilecekleri güvende hissettikleri çalışma modelinin tasarlandığı sürece TAKIM KOÇLUĞU diyoruz.

Herkesi davet eden, rol almasını, düşünmesini, açık olmasını ve ortak bir amaçtan kendi paylarına düşeni sahiplenmelerini sağlayan tasarıma bütün katılımcıların katkısı alınıyor.

Takımların, yaşadıkları zorlukları belirlemeleri ve o konulara yönelmelerine yardımcı olmak için geleneksel hazır takım kurma programlarından farklı olarak, takım koçluğu süreci, takımların değişimi etkilemek için gereken somut sonuçları elde edilmesini mümkün kılan özel ihtiyaçları ile ilgilenir.

Bir takım ister ilk defa bir araya geliyor, ister yeni ekip üyeleri veya yeni yöneticilerle dinamiği değişiyor ya da süregelen bir takım içi çatışma yaşıyor olsun, takım koçluğu süreci takımın sorunlarını keşfetmesi, netleştirmesi ve sahiplenmesi, engelleri aşabilmek için uygulanabilir bir aksiyon planı ortaya çıkarması ve sonuçlar konusunda sorumlu olmasını sağlar. 

Her Takımın Kazanacaktır. Her tür takım, takım koçluğu sürecinden fayda sağlar – idareci takımlar, fonksiyonel ve birimler arası takımlar ve özel bir görev için bir araya gelen proje bazlı takımlar. Takımın doğal yapısı, iyi bir takımın özellikleri, engeller ve bunların nasıl üstesinden gelineceğine dair konular ele alınır.

Takım dinamiklerinizi değiştirmek bir süreç gerektirir. 

Takım koçluğu süreci şunları içerir:

Hazırlık Zamanı

Bu adımda, takım koçu bütün takım üyelerine veya takımın kilit üyeleri ile süreci paylaşır, ihtiyaçları belirler. Bu adım, her katılımcının kendi tarzını düşünmesine ve bu süreç için kendi hedeflerini belirlemesine zaman tanıdığı için çok değerlidir. Bu çalışmanın sonucunda takım koçu uygun araç ve yöntemlerle gelişim sürecini tasarlar.

Çalıştay

İkinci adım, takımın mevcut ve gelmek istediği durumunu yeteri kadar özümsemesi ve tam anlamıyla sahiplenmesi için yapılan çalıştayları içerir. Koç ilk olarak takımın başarılarını  ve sonra da zorlandıkları yerleri fark etmesini sağlar. Daha sonra takıma farklı çalışma tarzlarını sunarak, bunları onların dinamikleri ve üretkenlikleri içinde anlamlandırmalarını sağlar. Bunu takiben, özel olarak takımın zorlandığı noktalar belirlenir. Bunlar üzerinde takımın ortak bakış açısına sahi olması sağlanır. İlerlemeyi sağlayacak aksiyonlar belirlenir ve harekete geçilmesi sağlanır.

Pekiştirmek amaçlı, takımın ihtiyacına göre çalıştayın süreci kurumla birlikte tasarlanır.

Takip Süreci

Sürecin son adımı takiptir. Takımın her üyesinin aksiyon almasını sağlamak için  uygulanır. Koç, çalıştay sonrası, yönetim tarzlarını takımın ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmeleri yöneticiler ile buluşur. Ayrıca takım ile bir araya gelir. Onların yaşadıkları zorluklarla ilgili yeniden gözden geçirilmesi gereken konuları ele alarak, çalışma modelinin sağlamlığından emin olur.

Zaman ve Sorumluluklar

Bir takımın dönüşümü sadece davranışlardaki değişiklikler değildir. Köklü bir değişim kim olduğunuzu, hayata nasıl yaklaştığınızı ilgilendiren düşünce değişiklikleri ile oluşur. Takım koçluğunun sağladığı en önemli fark, takım üyelerinin kendilerini ve birbirlerini nasıl gördükleri ile ilgili değişimi sağlamaktır. Bu sayede, bir takım üyesi davranış değişikliğini kalıcı olarak sağlamayı daha iyi başarır.

Takım koçluğu sürecinin tümü, her takım üyesinin bağlılığını gerektirir. Takımın yaşadığı belirli zorluklara yönelmeye ek olarak, takım koçluğu süreci bir takıma şu konularda yardım edebilir:

  • Takım dinamikleri ve kültürü ile ilgili daha geniş bir anlayış kazanmak
  • Değişim zamanlarında tekrar yapılanmak
  • Daha verimli iletişim kurmak
  • Kurulmuş bir takıma yeni üyeleri entegre etmek
  • Çatışmalarla başa çıkmak ve sorunları çözmek için takımın kapasitesini iyileştirmek
  • Dünyayı bir başkasının gözünden görmeyi öğrenmek
  • Her takım üyesinin takıma sağladığı gücü ve takıma nasıl fayda ettiğini görmek