Stratejik Planlama

AMAÇ

Kurumlarda stratejik planlama, öngörülü bakış açısı benimsenerek gelecekteki yapıyı belirleyip bu doğrultuda yol haritası geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Eğitim, katılımcılarda stratejik düşünmeyi güçlendirerek stratejik planlama yapabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Stratejik düşünme yetisini kazanmalarını ve stratejik planlama sürecinde etkin rol oynamalarını
  • Stratejik hedeflerin önemini kavramalarını ve hedefe yönelik hareket etmelerini
  • Stratejik plan yapmanın temel esaslarını öğrenmeyi ve eylem planı yapmayı
  • Rakipleri tanıyıp rekabet analizi yapmalarını
  • Çalıştıkları şirketin başarılı ve geliştirilmesi gereken yönlerini anlamalarını
  • Pro-aktif ve re-aktif yaklaşımları arasındaki farkı fark etmelerini
  • Pro-aktif yaklaşımı benimsemelerini ve etkin risk analizi yapmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Üst yönetim, stratejik noktadaki yöneticiler, stratejik planlama süreç sorumluları