Stratejik Liderlik

AMAÇ

Eğitimin amacı, liderlerin süreç ve insan yönetiminin de üzerinde bir seviyeden kuruma bakabilmesi, yapılacak kritik hareketlere karar verebilmesi ve kurum çalışanlarına da ilham vererek değişimi yönetmesini
sağlayacak araç ve yöntemleri aktarmaktır.

KAZANIMLAR

  • Kurumun temel değerlerini kavrayarak hareket etmesini
  • Kurumun stratejik planını analiz etmesi ve ona göre liderlik stillerini ortaya koymasını
  • Kurum kültürünün stratejisi ile ilişkisini yönetmesini
  • Etkin liderlik yaklaşımın yukarıdan aşağıya indirgenmesini
  • Kurumun vizyon ve misyonu ile ilgili ilham vermesini
  • Çalışanlara anlam yaratması
  • Alt departman kültürlerinin birbiri ile konuşturmasını
  • Organizasyonu ana hedefte birlikte odaklamasını
  • Gereken değişimi ve dönüşümü sağlayacak stratejik plan yapmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları
olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Üst yönetim, stratejik noktadaki yöneticiler, stratejik
planlama süreç sorumluları