Performans Yönetimi

AMAÇ

Şirketlerin başarı ölçme kriterlerinden en önemlisi olan performans değerlendirme sürecinin bireyler ve takım bazında etkin yönetilme becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Performans değerlendirme sürecini tanımlamalarını, birey, takım ve kurum hedefleri arasındaki bağlantıyı kurabilmelerini
  • Bireysel sorumluluklarını ve astlarının sorumluluklarını iyi analiz ederek hedef belirleyebilmelerini ve mutabık kalabilmelerini
  • Anlaşmazlığın sebebinin tanımlanması ve anlaşmazlığı önleyici yada minimize edecek stratejilerin tanımlanması
  • Performansı değerlendirebilmelerini ve geribildirim metodlarına uyarak geribildirim verebilmelerini
  • Hedefler karşında bireylerin ve takımın performansını değerlendirebilmelerini
  • Performans değerlendirmesinde kullanılabilecek kayıt sistemlerinin anlatılmasını
  • Gelişim için nasıl bir performans desteği vermeleri gerektiğinin anlaşılmasını
  • Performans gelişimini destekleyecek metodların değerlendirilmesini
  • Yöneticinin üst ve ast olarak her iki durumdaki rolünün tanımlanmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama ve grup çalışmaları, şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 gün

HEDEF KİTLE: Yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler