Outdoor Takım Çalışmaları

AMAÇ

Yaşayarak öğrenmek en etkili ve kalıcı öğrenme yöntemlerden biridir. Bu eğitim çalışanları alışık oldukları, rahat ve konforlu ortamlardan çıkartarak doğanın içine adapte etmeyi; aktif öğrenme sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Kendilerine dış gözle bakarak takım içindeki duruşlarını farketmelerini
  • Bilginin tecrübe edilerek daha kalıcı hale geldiğini anlamalarını
  • Eğlenirken birlikte sorumlulukları paylaşmayı ve uyumlu çalışmayı
  • Biz bilinci kazanarak güven unsuru oluşturmayı ve yeni iletişim yöntemleri keşfetmeyi
  • Pozitif düşünen, yüksek motivasyonlu bir ekibin nasıl oluşturulduğunu öğrenmeyi
  • Takım içerisindeki çatışmaları yöneterek başarıya ulaşmayı
  • Yapılması bireysel olarak imkansız olan bir işin takım olarak ne kadar kolay yapılacağının anlaşılmasını
  • Çatışma halinde ve stres altında verimli çalışmayı sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular takım oyunları, bilgi aktarımı, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar