Takımdaşlık ve İlişkiler

Belirsiz Zamanlarda Takımdaşlık

 Katılımcılarımızı

 • Takım olarak ortak amaç belirleyebilmeleri
 • Belirsizliğin ortaya çıkaracağı sıkıntıları öngörebilmeleri
 • Güvene dayalı ilişki kurabilmeleri
 • Yargılama değil anlama zihniyeti oluşturabilmeleri
 • Ortak değerler benimseyebilmeleri
 • Bu amaç doğrultusunda hareket edebilmeleri
 • Birbirlerinden geribildirim alma ve vermeleri
 • Yargılayan dilden merak eden, öğrenme diline geçmeleri
 • Beklentilerini etkin ifade edebilmeleri
 • Sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeleri
 • Takım arkadaşlarını tanımaları
 • Takım arkadaşlarıyla birlikte karar alabilmeleri
 • Takımdaşlık becerileri kazanmalarını ve geliştirmeleri
 • Kendi ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri ve ihtiyaçları anlayabilmeleri
 • Takım arkadaşlarının zorlandığı noktada destek olabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  2 Oturum

 

Takımlar Arası İletişim

 Katılımcılarımızı

 • Takımlararası güvene dayalı iletişim sağlayabilmeleri
 • Farklı takımların birbirini anlayabilmeleri
 • Silo mantığından ortak amaca yönelmiş sistem mantığına geçebilmeleri
 • Birlikte çalışma kuralları oluşturmaları
 • Beklentilerini etkin paylaşmaları
 • Birbirlerinin işleri hakkında fikir sahibi olabilmeleri
 • Yerinde sözler verebilmeleri ve paydaşları zor durumda bırakmadan proaktif olmaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  2 Oturum

 

Takımda Güven Oluşturmak

Katılımcılarımızı

 • Takımın işlerinin doğası gereği ihtiyaçları olan güveni tanımlamaları
 • Güven için önlerindeki engelleri görmeleri
 • Kalıcı güven sağlayabilmek için gerekli normları tanımlamaları
 • Güvene hizmet edecek diğer değerlerini tespit etmeleri
 • Güveni korumak için neler yapabilecekleri konusunda kararlar almaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  1 Oturum

 

Paydaşlarla İşbirliği Yapmak

 Katılımcılarımızı

 • Paydaşları tanımlayabilmeleri
 • Paydaş haritalarını çıkartmaları
 • Paydaşların etkileri ve güçlerini değerlendirebilmeleri
 • Kazan-kazan durumuna götürecek yolları keşfedebilmeleri
 • Özgüvenli iletişim sağlayabilmeleri
 • Faydalı bir işbirliği için müzakere becerileri kazanmaları
 • Büyük resmi görebilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  1 Oturum

 

İlişki Yönetimi

 Katılımcılarımızı

 • Kendi davranışlarını ve ilişki içerinde oldukları insanları sentezleyerek tanımlama yapmaları
 • İlişki kurmanın önemini anlamalarını ve ilişki kurma sürecinin safhalarını yönetmeleri
 • İlişki kurma ihtiyaçlarını fark ederek hedefe yönelik ve bilinçli davranmaları
 • İlişki kurma sürecini engelleyen faktörleri belirleyerek stratejiler üretmeleri
 • İlişki kurma sürecini iyi yöneterek ast ve üstleriyle iyi ilişkiler kurmaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  1 veya 2 Oturum

 

Çatışma Yönetimi

Katılımcılarımızı

 • Çatışmanın tanımını yapabilmelerini ve çatışma türlerini ayırt edebilmeleri
 • Çatışma yaşadıkları kişilerin kişisel özelliklerini ayırt edebilmeleri
 • Çatışma yaşadıkları durumu ve sebeplerini analiz edebilmeleri
 • Çatışma yaşadıkları durumlarda probleme değil çözüme odaklanmaları
 • Çatışmanın doğurduğu stresle ve stresli ortamla başa çıkabilmeleri
 • Duygusal zekalarını da kullanarak çatışma sürecini olumlu sonuçlayabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  2 Oturum