Özyönetim

Kişisel Liderlik-Uzaktan Etkin Çalışan İnsanların 9 Alışkanlığı

 Katılımcılarımızı aşağıdaki yetkinliklerini geliştirmek için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır

 • Özliderlik: Kendi hedeflerini koyabilmeleri ve hedefleri parçalara ayırabilmeleri
 • Özgüven: Kendine olan inancını koruyabilmeleri, güçlü yönlerine odaklanabilmeleri
 • Özdüzenleme: Akılcı planlama ve önceliklendirme yapabilmeleri
 • Odaklanma: Yaptığı planlamaya konsantre olabilmeleri
 • Özmotivasyon: Kendi kendini harekete geçirebilmeleri, olumlu düşünmeleri, umutla ilerlemeleri
 • Özdisiplin: Yaptığı planlamaya sadık kalabilmeleri, yolda kalabilmeleri, bölen unsurları yönetebilmeleri
 • Özşefkat: İstediği performansı gösteremediğinde kendini suçlamadan, olumsuz duyguyu yönetebilmeleri
 • Özdeğerlendirme: Kendi performansını değerlendirebilmeleri, iş çıktılarını beklenen ile karşılaştırabilmeleri
 • Özyansıtma: Kendi iç dünyasında düşüncelerinin ve duygularının farkında olmaları

Süre:      İstenen derinliğe göre 1, 2 veya 3 Oturum yapılmaktadır.

Her başlık için de ayrı ayrı oturum yapılabilmektedir.

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özliderlik

 Katılımcılarımızı

 • Kendi hedeflerini koyabilmeleri
 • Bu hedefleri haftalık, günlük akıllı hedeflere ayırabilmesi
 • Bu hedefe kimlerle ulaşacağı konusunda haritaları yapabilmeleri
 • İlgili paydaşları da takip edebilmeleri
 • Sonuca doğru sistemi yönlendirmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özgüven

Katılımcılarımızı

 • Kendine olan inancını koruyabilmeleri
 • Güçlü yönlerine odaklanabilmeleri
 • Değişime uyum hakkında geçmiş başarılarını modelleyebilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Odaklanma

 Katılımcılarımızı

 • Yaptığı planlamaya konsantre olabilmeleri
 • Odaklanmaya engel olan olguları tespit edebilmeleri
 • Odaklanmayı etkinleştirecek taktikleri öğrenmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özdüzenleme

Katılımcılarımızı

 • Akılcı planlama ve önceliklendirme yapabilmeleri
 • Planlarının paydaşları ile ilişkisini kurabilmelerini
 • Planlarını aksatacak olası olguları öngörebilmelerini
 • Bu olası olguları önceden engeleleyecek proaktif düzenlemeleri yapabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özmotivasyon

 Katılımcılarımızı

 • Kendi kendini harekete geçirebilmeleri
 • İşini yaparken anlam bulabilmeleri
 • Büyük resimde nasıl hizmet ettiklerini belirleyebilmeleri
 • Olumlu sonuçlara odaklanabilmeleri ve umut ile öngörülerde bulunmaları
 • Düşünme hatalarını engelleyebilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özdisiplin

Katılımcılarımızı

 • Yaptığı planlamaya sadık kalabilmesi
 • Plandan uzaklaştıran unsurları engelleyebilmesi
 • Erteleme davranışından kaçınabilmesi
 • Aldığı kararlara sadık kalabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özşefkat

 Katılımcılarımızı

 • İstediği performansı gösteremediğinde suçluluk duygusuna kapılmamaları
 • Kapılsalar dahi takılı kalmamaları
 • Kendi güçlü yönlerini hatırlamaları
 • Kendi iç diyaloglarının farkına varmaları
 • Olumsuz düşünmenin yerine olumlama ile telkinde bulunabilmeleri
 • Yılmazlık (Resilience) konusunda güçlenmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özdeğerlendirme

 Katılımcılarımızı

 • Kendi performansını değerlendirebilmeleri
 • İş çıktılarını beklenen ile karşılaştırabilmeleri
 • Objektif kriterleri belirleyebilmeleri
 • Kriterler konusunda geribildirim isteyebilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Uzaktan Etkin Çalışırken- Özyansıtma

Katılımcılarımızı

 • Kendi iç dünyalarında düşüncelerinin farkında olabilmeleri
 • Duygularının farkında olabilmeleri
 • Yargılamadan kendilerine dışardan bakabilmeleri
 • Duygu referanslı davranışlardan, akılcıl referanslı davranışlara yönelebilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:      1/2  Oturum

 

Teknolojide Kadın Çalışan Olmak

Teknoloji sektöründeki kadın katılımcılarımızı

 • Ortak temalarda birbirlerinden destek alabilmeleri
 • Ortak ihtiyaçlarını tanımlamaları
 • Aynı zorlukları paylaşıp güvende hissetmeleri
 • Kendilerini cinsiyet ayrımcılığından arındırmaları
 • Erkek egemen durumlarda dengeyi sağlamak için özgüvenle durmaları
 • Özgünlüklerini kaybetmeden kendi olabilmeleri
 • Kendi çözümlerini birbirleri ile paylaşıp güçlenmeleri
 • Tema konusunda kendi potansiyellerini farketmeleri
 • Engellerini tespit edip, çözüm yollarına odaklanmaları
 • Bireysel aksiyon planları ile tamamlamaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  1 Oturum

 

Duygusal Zeka Yönetimi

Katılımcılarımızı

 • Yaşanan sorunlara karşı duygularını tanımlayabilmeleri
 • İç motivasyonlarını yüksek tutabilmeleri
 • Diğer kişilerin duygularını anlamanın yollarını öğrenmeleri
 • Etkili empati kurabilmeleri
 • Özgüven ve empati duygularının önemini anlayabilmeleri
 • Duygularını yöneterek zor durumlarla başa çıkabilmeleri
 • Astlarının ihtiyaçlarına, üstlerinin beklentilerine yönelik duygu yönetimi yapabilmeleri
 • Liderlikte kullanılan duygusal zekanın otoriteye engel olmadığını anlamaları
 • Olumsuz duyguları olumluya çevirebilmeleri
 • İçyansıtma yapabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  2 Oturum

 

İletişimde Özgüvenli Duruş

Katılımcılarımızı

 • Özgüvenli duruşun kişisel tanımlarının yapabilmeleri
 • Bunun önünde duran kendi algılarıyla ilgili engellerin tespit edebilmeleri
 • Duygularını yönetebilmeleri
 • Topluluk önünde etkin sözcük, ses tonu ve beden dilini kullanabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  1 Oturum

 

Kutunun Dışında Düşünmek

 Katılımcılarımızı

 • Kalıplaşmış düşünce yapılarının dışına çıkabilmeleri
 • Yaratıcılığı etkileyen unsurların tespit edilmesi ve yeni bakış açıları kazanılabilmeleri
 • Yaratıcılığı tetikleyen ve destekleyen yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olabilmeleri
 • Önyargılardan uzak, spontan gelişebilen, sentezlenebilen düşünce yapısını öğrenebilmeleri
 • Özgün ve zengin fikirler geliştirecek araçların kullanılabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  2 Oturum