Liderlik

Uzaktan Liderlik

Katılımcılarımızı

 • Güvene dayalı ilişki kurmaları
 • Ortak vizyon geliştirmeleri
 • İlham vermeleri
 • İş planını net paylaşabilmeleri
 • Empati kurabilmeleri
 • Ekibin zorlandığı konuları farketmeleri
 • İhtiyaçları iyi anlayabilmeleri
 • Motive etmeleri
 • Özmotivasyonu tetiklemeleri
 • Bireysel gelişim hedefleri koymalarını
 • Geribildirim vermeleri ve almaları
 • Takip ve gelişim diyalogları kurmaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: 1 veya 2 Oturum

 

Teknolojide Kadın Lider Olmak

 Teknoloji sektöründeki kadın lider katılımcılarımızı

 • Lider olarak ortak temalarda birbirlerinden destek alabilmeleri
 • Ortak ihtiyaçlarını tanımlamaları
 • Aynı zorlukları paylaşıp güvende hissetmeleri
 • Kendilerini cinsiyet ayrımcılığından arındırmaları
 • Erkek egemen durumlarda liderliğin insan yönetimi boyutunu öne çıkarabilmeleri
 • Kendi çözümlerini birbirleri ile paylaşıp güçlenmeleri
 • Tema konusunda kendi potansiyellerini farketmeleri
 • Engellerini tespit edip, çözüm yollarına odaklanmaları
 • Bireysel aksiyon planları ile tamamlamaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  1 Oturum

 

Durumsal Lidelik

 Katılımcılarımızı

 • Farklı liderlik yaklaşımlarını öğrenmeleri
 • Durumun ihtiyacının tanımını yapıp doğru liderlik yaklaşımını ortaya koyabilmeleri
 • Gereken liderlik yaklaşımları arasında hızlı geçişler yapabilmeleri
 • Kendi doğal eğitimini görebilmeleri
 • Doğrudan söylemekle, inisiyatif vermek arasındaki spektrumda doğru yerde durabilmesi
 • Birlikte düşünme ve yaratma zihniyetini kavrayabilmeleri
 • Ekibini yaratıcı ve kutunun dışında düşünmeye teşvik edebilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: 1 veya 2 Oturum

 

Liderlikte Değişim Yönetimi

 Katılımcılarımızı

 • Değişimin teorik ve pratik tanımını yapmaları
 • Değişime uyumun önündeki engelleri kavramaları
 • Değişimin etkilerini öngörmeleri
 • Değişimin bireysel etkilerini kavramaları
 • Ekipte değişime olan tepkiyi yönetmeleri
 • Değişime ekibi hazırlamaları
 • Değişim sürecinde etkin iletişim modellerini kullanmaları
 • Değişim sürecince performansı yönetmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: 1 veya 2 Oturum

 

Ekip Dinamiklerinin Yönetimi

 Katılımcılarımızı

 • Ekibi ortak vizyon ve hikayeye odaklaması
 • Ekibin değerler çerçevesinde hareket etmesini sağlamaları
 • Ekip oyunu kurmaları ve ekip ruhunu yaratmaları
 • Ekip dinamiklerini gözlemlemeleri
 • Rol ve sorumlulukların etkin dağıtılabilmeleri
 • Ekip çalışanlarının birbirlerinin işi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaları
 • Ekip içi iletişim kalitesini artırmaları
 • Ekibin vizyonunu geliştirmeye yönelik hedefler koyabilmeleri
 • Ekiplerinde çalışan bireylerin analizini yapabilmeleri
 • Ekip içi çatışmalarda moderatörlük yapabilmeleri
 • Ekip çalışanlarının birbirinin performansından haberdar olmalarını sağlamaları
 • Ekip içi geri bildirim alma ve verme alışkanlığını yaratmaları
 • Ekip çalışanlarını hesap verebilir hale getirmeleri
 • Başarıları kutlamaları
 • Hataları analiz etmeleri ve ders çıkarılmasını sağlamaları
 • Büyük resmi düzenli iletebilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: 1 veya 2 Oturum

 

Filmlerle Liderlik

 Katılımcılarımızı

 • Liderlik temalarının işlendiği filmler yoluyla liderliğin tanımını yapmaları
 • Kendi liderlik davranışlarını değerlendirebilmeleri
 • Liderlik türlerini kavrayarak gerekli durumlarda davranışlarını yönlendirebilmeleri
 • Üstlerinin kendilerinden hangi liderlik modeli beklentisinde olduğunu anlamaları
 • Astlarının ihtiyaç duyduğu liderlik modelini belirleyebilmeleri
 • Kurum için faydalı olacak yönetim ve liderlik yapısına adapte olabilmeleri
 • Kendi liderlik modellerinin kurum veya takımları için fayda/zarar dengesini kurabilmeleri

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: Çoklu oturum (iki seyirden oluşan her oturum bir tema içermektedir)