Koçluk ve Mentorlük

Yönetimde Koçluk Becerileri

Katılımcılarımızı

 • Koçvari yaklaşımla iş & insan dengesini farketmesi
 • Bağlamı ve beklentiyi koçvari yaklaşımla paylaşması
 • Güvene dayalı ilişki kurması
 • Etkin gelişim hedefi koyması
 • Dinlemesi & Soru Sorması
 • Geribildirim vermesi ve alması
 • T- GROW modeli uygulaması
 • Direnci anlaması
 • Yüreklendirmesini ve motive etmesi
 • Birlikte gelişim planı oluşturması

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: 2 Oturum

 

Mentorluk Becerileri

 Katılımcılarımızı

 • Mentorluğun tanımını yapması
 • Mentörvari İletişimi kavraması
 • Etkin hedef koymayı sağlaması
 • Gelişim planı hazırlaması
 • Büyük resmi göstermesi
 • Potansiyeli ortaya çıkarması Güçlü ve gelişime açık taraflarını belirlemesi
 • Hikaye anlatımını öğrenmesi
 • Alan yaratması ve birlikte düşünmesi
 • Sorumluluk yaratması
 • Motivasyon yaratması
 • Cesaretlendirmesi-Konfor alanı dışına çıkarması
 • Harekete geçirmesi
 • Deneyim aktarması
 • Bildiklerini aktarabilmesi

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: 2 Oturum

 

Geribildirim Becerileri ve İşbirliği Diyalogları

 Katılımcılarımızı

 • Bağlamı ve beklentileri doğru aktarmaları
 • Geribildirimin kurum, kendileri ve çalışanları için önemini kavramaları
 • Geribildirim vermeleri ve almaları
 • Suçlama diliyle değil yapıcı bir bilgilendirme dili kullanmaları
 • Kişisel değil, davranış odaklı ifadelerle ayna tutmaları
 • Açık ve net örnekleri kullanmaları
 • Gözlemlerini nesnel gerekçelerle sunmaları
 • Zamanlamayı doğru kullanmaları
 • Farklı yapılacak veya devam edecek aksiyonlarda hemfikir kalmaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre: 1 Oturum