Birlikte Öğrenme

Birlikte Öğrenme Çemberleri

 Katılımcılarımızı

  • Ortak temalarda birbirlerinden destek alabilmeleri
  • Ortak ihtiyaçlarını tanımlamaları
  • Aynı zorlukları paylaşıp güvende hissetmeleri
  • Kendi çözümlerini birbirleri ile paylaşıp güçlenmeleri
  • Tema konusunda kendi potansiyellerini farketmeleri
  • Engellerini tespit edip, çözüm yollarına odaklanmaları
  • Bireysel aksiyon planları ile tamamlamaları

için bilgi, araç ve deneyim ile donatmaktır.

Süre:  1 Oturum