Liderlik Projeleri

Liderlik Projeleri

“Liderlik, ilham vermektir.” – K. Blanchard

Yüzyıllar boyu, insanın anlam ve güç arayışı liderlik motivasyonunu ve ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Değişken olan ise evrimleşen dünyamıza uygun liderlik modelleridir. İnsan kendi gücünü keşfettikçe, liderlik anlayışı da farklı bir boyut almıştır. Lideri, ayırt eden en önemli özellik vizyon yaratmak ve bu vizyona doğru giderken insana dokunmak, ilham vermek, enerji yaratmaksa, bugünün bilinçli insanları üzerinde bu etkiyi yaratmak her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Bu projenin sonunda amacımız 

 • Kişinin kendisini yönetmesini sağlayacak yöntemler paylaşmak
 • İlişkilerde stratejik yöntemleri paylaşmak
 • Kurumlarda ortak bir liderlik anlayışını yerleştirmek
 • Yeni neslin profiline uygun liderlik yaklaşımınızı oluşturmak
 • Çeşitliliğinin yönetilmesini sağlayacak liderlik modelleri oluşturmak

Başarılı bir liderin ilk önce kendisine liderlik yapabilmesi prensibiyle başlayan liderlik geliştirme projemiz 4 aşamadan oluşmaktadır.Lider Gelişim projemizde

 • KENDİME LİDERLİK
 • İLİŞKİLERİMDE LİDERLİK
 • EKİBİME LİDERLİK
 • DEĞİŞİME LİDERLİK
 • ÖZGÜN LİDERLİK MODELİM

Basamakları ile liderlik tanımını bütünsel bir çerçeveden ele almaktayız.

En son aşamada katılımcılar kendilerine özgü liderlik modelini keşfederek bunu içinde bulundukları sistemlere entegre etmeyi öğrenmektedirler. Amacımız kurumunuzda yeni jenerasyona hitap edebilen, değişime uyum sağlayan ve yöneten, yeniliklere açık, kendine güvenen ve barışık liderler geliştirmektir.

Davranış değişikliğinin ve gelişimin, sınıfta değil  iş üzerinde uygulayarak geliştiği prensibiyle çalışma modelimiz

 • Deneyimsel öğrenme
 • Günlük hayatta kullanabilecekleri pratik araçların uygulanması
 • Bireysel olarak kendini keşfetme ve sorgulamayı sağlayan uygulamalar
 • Envanter uygulamaları ile bireysel ve takım olarak farkındalıklar yaratmak
 • Takım çalışmaları
 • Sınıfiçi ve uzaktan destek çalışmalarına dayanmaktadır.

Liderlik Geliştirme Projelerimizde

 • Ara çalışmalar
 • İş üzerinde projeler
 • Grup paylaşımlar
 • Webinarlar
 • Diğer aktif öğrenme

metotları ile zenginleştirilmiştir. Modüllerin tasarımındaki öncelik, liderlik  gelişim seviyelerini arttıracak, katılımcıların öğrendiklerini işe yansıtmasını sağlayacak yaklaşımlardır.

Tasarım, öğrenilenlerin iş yerinde en hızlı şekilde uygulanması için iş alıştırmalarıyla birlikte, iç ve dış mekan takım çalışmalarını içermektedir.

Kendime Liderlik

“Ben kimim?”
“Ne istiyorum?”

Bu sorulara nasıl bir cevap verirsiniz?

Kişisel liderliğe giden yolculuk kendi yaşamımızın öyküsünü anlamakla başlar. Dünyaya etki etmek için gerekli esin kaynağını en güçlü kendi hayat hikayemizde bulabiliriz. Projemizin ilk modulünde kişisel misyonunuz, değerlerinizi, prensiplerinizi, tecrübelerinizden çıkardığınız dersleri, kişisel başarı modelinizi, güçlü yanlarınızı keşfedip, biraraya getiriyoruz. Kendinizi bir çok açıdan tanımlamanızı sağlıyoruz. Ünvanlarınızdan, sosyal rollerinizden, dışarıdan atanan diğer her türlü tanımdan arınmış özelliklerinizi, tercihlerinizi tanımlayıp bunların hayatınızdaki etkisini nerelerde daha fazla artırabileceğiniz konusunda yöntemler aktarıyoruz.

Amaç: Bu sorulara samimi bir cevap verebilmek.. Çok noktada potansiyelimizi keşfetmek.. motivasyon kaynaklarımızı görmek.. kısıtlarımızı farketmek… kendi kendimize koyduğumuz engelleri görmek.. bunları aşmanın cesaretini ortaya koymak.. düşüncelerimizi okumak.. onların yarattığı duygularımızı farketmek… kendimizi yargılamaktan arınmak… kendimizle barışık olmak… deneyimlerimizden çıkardığımız derslerle ilerlemek… ünvanlardan bağımsız olarak kendi kişisel gücümüzü referans almak… bunları içinde bulunduğumuz sistem, kurum, organizasyonun değer ve prensipleri ile uyumlandırmak..

liderliğe kendimizden aldığımız güç ve güvenle başlamak…

Ön Çalışmalar

 • Envanter çalışmaları
 • (varsa) Değerleme merkezi sonuçlarının analizi
 • Kişisel gelişim hedefleri
 • Kişisel gelişim ile ilgili film izlemek ve yorumlamak
 • Liderlerin yaşamından derlenmiş öğretileri yorumlamak

Kişisel liderlik sınıf eğitimi

 • 1 veya 2 günlük sınıf eğitimi

Takip çalışmalar

 • Ön çalışma ve sınıf eğitimi sırasında belirlenen aksiyon planlarını uygulamak
 • Tarafımızca gönderilen hatırlatma mesajlarının yönlendirmesi ile İş üzerinde uygulamalar yaratmak

İlişkilerimde Liderlik

“Ben ilişkilerimde nasıl biriyim?”
“İlişkilerimin potansiyelini nasıl ortaya çıkarabilirim?”
“İlişkilerimi gerektiği kadar etkin değerlendirebiliyor muyum?”
“İlişkilerde istemediğim dinamiklere farkında olmadan ben nasıl katkı sağlıyorum?”
“Kazan-kazan alternatifleri nasıl yaratabilirim?”
“Uzun vadeli ilişkiler için ben kendime nasıl ayna tutabilirim?”

İlişkilerimiz iş ve özel hayatımızın çok önemli bir parçası. Kendi potansiyelimizi ortaya koymak için ilişkilerimizi etkin kullanmak günümüzün en kritik becerilerinden bir tanesi. İkinci modülümüzde bu amaçla paylaşılan araçlar, uygulamalar, oyunlar, içerikler, ve envanterlerle ilişkilerde liderliği önemli noktalarını aktarmaktayız.

Amaç:  çevremize kendi etkimizi anlamak… aslında istemediğimiz sonuçlara kendimizin nasıl sebep olduğumuzu görmek… proaktif yaklaşımlar sergileyebilmek… güveni doğru tanımlamak.. olumsuz giden ilişkilerimizin yönünü değiştirebilmek… empati kurmak… duyguları anlamak… çatışmalarda doğru pozisyon almak… durumsallığı dikkate alarak tepkş vermek… ilişkilerimizde yaşadığımız istenmeyen kalıpları görmek….bunları engelleyebilmek… kör alanlarımızı görebilmek… karşımızdakinin duygularını zedelemeden, güveni sarsmadan geribildirim verebilmek… ilişkilerimizde özgüvenli durabilmek…. Iletişim yöntemlerini doğru kullanmak… çatışmadan karşıt fikirleri paylaşabilmek… dinleyebilmek… anlamak için soru sorabilmek… kendimizle yüzleşmek… paydaşlarımla ilişkilerimi analiz etmek ve aksiyon planı yapmak.

Ön çalışmalar

 • Çatışma yönetimi envanter çalışmaları
 • İş/insan yönetimi dengesi envanter çalışması
 • İlişki yönetimi konusunda belirlenen filmleri izlemek ve yorumlamak
 • İlişki yönetimi üzerine yapılandırılmış sorular çerçevesince kendisini değerlendirmek

İlişkilerde liderlik sınıf eğitimi

 • 1 veya 2 günlük sınıf eğitimi

Takip çalışmaları

 • Ön çalışma ve sınıf eğitimi sırasında belirlenen aksiyon planlarını uygulamak
 • Tarafımızca gönderilen hatırlatma mesajlarının yönlendirmesi ile iş üzerinde uygulamalar yaratmak

Ekibime Liderlik

“Ekibime ilham verebiliyor muyum?”
“Ekibimin işlerini sahiplenmesi için nasıl bir etki yaratıyorum?”
“Ekibimin güçlü yanlarını yeterince ortaya çıkarabiliyor muyum?”
“Ekibimi ortak değerlerle birleştirebiliyor muyum?”
“Ekibimin gelişimine katkı sağlıyor muyum?”
“Yeteneklerin aidiyetini nasıl sağlıyorum?”

Bu sorulara nasıl bir cevap verirsiniz?

Üçüncü modülümüzde amacımız, siz liderleri ekiplerinizin potansiyelini ortaya çıkarmanızı, iş tatminini yaratmanızı sağlayacak araç, uygulamalar, oyunlar, içerikler, ve envanterlerle donatmaktır.

İnsan yönetme sanatını anlamak… güveni sağlamak… motivasyonu anlamak… uygulamak… iş yaptırmaktan önce ilham vermeyi öğrenmek… vizyonu ortaya koymak.. pozisyonu değil kişisel değerlerin ve doğallığın gücü ile ekiplere yön vermek… işe odaklanırken insanın gelişimini de sağlamak… gelişim planları oluşturmak… durumsallığı dikkate alarak mentorluk, koçluk, eğitmenlik yapmak… direktif vermenin doğru yer ve zamanının ayırt edebilmek… büyük resmi göstererek delege etmek… inisiyatif vermek…performans ve potansiyeli doğru okumak…. etkin geribildirim vermek.. düşük performansla başa çıkmak… takım olma evrelerine hakim olmak…

Ön çalışmalar

 • Liderlik becerileri konusunda envanter çalışmaları
 • Ekip liderliği konusunda belirlenen filmleri izlemek ve yorumlamak
 • Ekip liderliği ile ilgili yapılandırılmış sorular çerçevesince özdeğerlendirme yapmak
 • (mümkünse) Yönetsel beceriler ile ilgili kendi yöneticisinden geribildirim almak

Ekiplere liderlik içerikli sınıf eğitimi

 • 2 günlük sınıf

Takip çalışmaları

 • Ön çalışma ve sınıf eğitimi sırasında belirlenen aksiyon planlarını uygulamak
 • Tarafımızca gönderilen hatırlatma mesajlarının yönlendirmesi ile iş üzerinde uygulamalar yaratmak

Değişime Liderlik

“Değişimi nasıl tanımlayabilirim?”
“Bu değişimde benim rolum / etkim ne?”
“Sistemin bütününe etkisi ne?”
“Hangi becerilere ihtiyacım var?”

Kurumlar, gelişirken bir çok aşamadan geçerler. Çevredeki koşullardan etkilenirler. Bu değişimlerin bir kısmı planlıyken bir kısmı ise surpriz olarak gelişir. Kurumun içinden başlayan değişimlere, dışarıdaki dinamiklerin değişimi de eklenir. İşte bu zamanlar liderlerin değişimi yönetme becerisi başarıyı belirliyor.

Amaç:  Değişim sürecini olumlu bakış açısıyla yönetmek.. değişim sırasında öz yönetim için gerekli araç ve teknikleri kazanmak…. değişimi olumlu bir şekilde görmek… açık olmak ve yeni, farklı fikir ve tavsiyelere ilgi göstermek…yeni alternatifleri bir öğrenme platformu olarak görmek..  yeni yaklaşımların potansiyelini yapıcı bir şekilde tartışmaya hazır olmak… değişim sürecini, aşamalarını ve rolünü anlamak… başa çıkma becerileri, anlam karmaşası ve belirsizliği ele alma konularında kazanımlar sağlamak. 

Ön Çalışmalar

 • Envanter çalışmaları
 • (varsa) Değerleme merkezi sonuçlarının analizi
 • Kişisel gelişim hedefleri
 • Kişisel gelişim ile ilgili film izlemek ve yorumlamak
 • Liderlerin yaşamından derlenmiş öğretileri yorumlamak

 Değişimde liderlik sınıf eğitimi

 • 1 veya 2 günlük sınıf eğitimi

 Takip çalışmalar

 • Ön çalışma ve sınıf eğitimi sırasında belirlenen aksiyon planlarını uygulamak
 • Tarafımızca gönderilen hatırlatma mesajlarının yönlendirmesi ile İş üzerinde uygulamalar yaratmak

Özgün Liderlik Modelim

“Yaşam misyonumla liderlik yaklaşımım nasıl örtüşüyor?”
“Liderlik modelimde doğallığı ve içtenliği nasıl ortaya koyabilirim?”
“Benim hangi güçlü yönlerim liderliğime destek verebilir?”
“Hangi kişisel değerlerim liderlik yaklaşımımı güçlendirir?”
“Hagi koşullarda daha rahat liderlik yapabiliyorum?”
“Liderlik yapmakta zorlandığım koşullar hangisi?”
“Sürekli gelişen bir lider olabilmek için yol haritam ne?”

Bu sorulara nasıl bir cevap verirsiniz?

Dördüncü modülümüzde amacımız, sizin kendi özgün ve doğal liderlik yaklaşımınızı ortaya çıkarmanızı sağlamaktır. Modeliniz önceki her modülde yaptığınız çalışmalartın sonucu olarak birikimlerin sentezi olacaktır. Size verdiğimiz yol haritası kapsamında yaratacağınız modeli bu modülde 20 dakikalık sunumlarla aktaracaksınız. Bunun üzerinden ilgili seçilen izleyizilerden geri bildirim alarak ve gelişim planınızı hazırlamış olarak tamamlayacaksınız.