Kurumsal Sosyal Sorumluluk

AMAÇ

Kurumsal soysal sorumluluk gereklilikten öte, günümüzde toplumsal bir beklenti haline gelmiştir. Eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin belirlenmesini, plan oluşturularak uygulanmasını, projenin astlar ve üstler açısından etkin değerlendirilmesinin yapılmasını amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Kurumsal sosyal sorumluluğun şirketlere kurumsal itibar kazandırdığını fark etmelerini
  • Kurumsal sosyal sorumluluk sayesinde şirketin toplumsal imajını yükselterek nitelikli eleman çekmeyi ve tutundurmayı sağladığını anlamalarını
  • Kurumun iç ve dış paydaşlar ile kurumun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi arasındaki bağın tartışılmasını
  • Kurumsal yönetimde kurumsal sosyal sorumluk stratejisinin etkilerinin değerlendirilmesini
  • Paydaşlar için yapılan kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin kurumsal performansı nasıl etkilediğinin açıklanmasını
  • Kurum içindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları konusunda netlik kazanmalarını
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda kurumsal sorumlulukların yönetim ve çalışanlar açısından neler olduğu konusunda netlik kazanılmasını
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun kurumsal performansa olan ilişkisi konusunda netlik kazanmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, proje çalışmaları, alıştırma, tartışma, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar