Kurumsal Kültür Değerlendirme Anketi

Şimdiye kadar işe yarayan iş yapış şekliniz ve dayandığınız prensipler bundan sonra sizi başarıya götürecek kadar güncel mi? 

Araştırmalar, başarısız şirket evliliklerinin ve yeniden düzenlemelerin yüzde 70’inin başarısız olma sebebinin kültür değerlendirmelerinin etkin biçimde yapılamaması olduğunu göstermektedir. Kurumsal kültürün dikkate alınmasının “fark yaratan” bir unsur olduğu başarılı uygulamalarda görülmektedir. 

Kurumlarda ve ekiplerda hangi amaçlara yönelik OCAI’yi kullanmaktadırlar?

 • Silo şeklinde çalışan departmanların konuşabilmesi
 • Istenen liderlik modelinin tasarlanması
 • Kurumda yaşanan tıkanıkların kültürdeki izdüşümünün tespit edilmesi
 • Mevcut baskın kültürün tanımlanması ve stratejiye uygunluğunun teyit edilmesi
 • Değişim stratejisi için tercih edilen kültürün net bir imajınının oluşturulması
 • Değişim gerektiren unsurların tespit edilmesi
 • Kültürün başarıda önemli bir faktör olduğu konusunda kurum genelinde farkındalık oluşturulması
 • Kültürün nasıl algılandığı konusunda, değişim için başlangıç noktası teşkil edebilecek objektif ve doğrulanmış ölçüm yapma
 • Takım koçluğu çalışmaları öncesinde ortak vizyon yaratılması
 • Takımlararası çatışmaların unsurlarının belirlenmesi ve işbirliği modeli yaratılması
 • Bireysel yönetici koçlukları öncesinde uygun liderlik modelini tespit etmek amacıyla ölçüm yapılması
 • Kurumlarda ve takımlarda ortak liderlik modelinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. 

Kim Cameron ve Robert Quinn tarafından geliştirilmiş olan “Kurumsal Kültür Değerlendirme Envanteri” (OCAI) kurumsal kültürün incelenmesi için kullanılan bir araçtır. Model, Rekabetçi Değerler Çerçevesi modeli üzerine kurgulanmıştır.

Tüm dünyada 10.000’den fazla şirket tarafından kullanılmaktadır.

Kültür genellikle açıkça deneyim edilir ancak uzun zamandır içinde bulundukları için insanlar bunun farkında olmadan yaşamaya başlarlar. Bu nedenle tanımlaması çok kolay olmadığı gibi, kültürün değiştirilmesi de zordur.

OCAI ölçümünün gücü kültürünüzü görmeye ve tanımlamaya başlayabilmenizi sağlamakta saklıdır. Bu ilk adımdır. OCAI size değişime gerçekten başlamak için bir tutunma noktası sunar. Neredeyiz ? Hangi yöne gidiyoruz? OCAI ile size sunulan OCAI Çalışma Kiti bu yöntemi adım adım kullanmak için elinizde bir rehber olur.

OCAI envanterini kültürün teşhisi ve değişimi hangi avantajları sunar 

 • Odaklanmıştır: Başarıda fark yaratan altı temel kültür boyutunu ölçer.
 • Zamanlıdır: Değişim stratejisinin hem değerlendirilmesi hem de geliştirilmesi için süreyi çerçeveler.
 • Dahil edicidir: Gerekirse tüm çalışanların, değişime yön veren ve yönlendirenlerin katılımını sağlar.
 • Somuttur: Testten ölçüm sağlanması ve bunun somut bilginin ortaya konmasını sağlar.
 • Yönetilebilir: Bir ekip tarafından üstlenilip uygulanabilir; dışarıdan uzman veya danışman gerektirmez.
 • Geçerlidir: OCAI doğrulanmış, tasdik edilmiştir ve onaylanmış bir temele dayanır.

Her kurum ve birimin kültürü aşağıdaki dört kültür çeşidinden biri baskın olmak üzere bunların birleşimidir. Önemli olan stratejiye hizmet eden birleşimi yaratmaktır. Ve bu birleşime uygun olan liderlik modeli ile destekleyebilmektir. 

Klan Kültürü

Bu çalışma ortamı arkadaş ilişkilerinin ağır bastığı bir ortamdır. İnsanların birçok ortak yönü bulunur ve büyük bir aileye benzer. Yöneticiler veya liderler mentorlar olarak veya hatta baba figürü olarak görülürler. Kurum, bağlılık ve gelenek ile bir arada tutulmaktadır. Oldukça fazla katılım vardır. Kurum uzun dönemli İnsan Kaynakları gelişimini vurgular ve çalışanları ahlaki değerler ile bir arada tutar. Başarı, müşterilerle empati kurma, ihtiyaçlarını karşılama ve insanlara sağlanan ilgi çerçevesinde tanımlanmaktadır. Kurum takım çalışmasını, katılımı ve uzlaşımı teşvik etmektedir. 

Yenilikçi Kültür

Bu dinamik ve yaratıcı bir çalışma ortamını temsil eder. Çalışanlar risk alır.  Liderler girişimci ve risk alıcı olarak görülmektedir. Deneyler ve yenilikler kurum içerisinde birliği sağlayan malzemelerdir. Tanınmışlık vurgulanır. Uzun dönemli hedef, yeni kaynakların oluşturulması ve fark yaratma üzerine kurgulanmıştır. Yeni ürünlerin veya hizmetlerin mevcudiyeti başarı olarak görülür. Kurum bireysel inisiyatifleri ve özgürlüğü teşvik etmektedir. 

Piyasa Kültürü 

Bu kültür, işlerin bitirilmesini ve tamamlanmasını vurgulayan sonuç odaklı bir kültürdür. Çalışanlar rekabetçidir ve hedeflere odaklıdır. Liderler aynı zamanda zorlayıcı, rekabetçi ve üreticilerdir. Zor kriterleri ve beklentileri vardır. Kazanmaya yapılan vurgu kurumu bir arada tutar. Saygınlık ve başarı en önemli kriterlerdir. Uzun dönemli olarak rekabetçi faaliyetlere ve hedeflere ulaşmaya odaklanılmıştır. Pazar payı başarının tanımını oluşturur. Rekabetçi fiyatlar ve pazar liderliği önem teşkil eder. Kurumsal tarz rekabete dayalıdır.

Hiyerarşi Kültürü 

Çalışma ortamı resmi ve yapılandırılmış bir modelde işler. İnsanların ne yapacağına prosedürler karar verir. Liderler etkinlik temelli koordinasyonlarından ve organizasyon becerilerinden gurur duyarlar. Kurumun düzgün çalışmasını sağlamakta en önemli etken süreçlere bağlılıktır. Resmi kurallar ve politikalar kurumu bir arada tutar. Uzun vadede odak sonuçların stabilite içinde verimli ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesidir. Güvenilir sonuçlar, düzgün planlama ve düşük maliyetler başarıyı tanımlar. Personel yönetimi çalışma ve öngörülebilirliği garanti etmelidir.