Kurumiçi Mentor Yetiştirme

AMAÇ

Kurumiçi mentorluk uygulamaları çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek ve onları doğru yönlendirmek için kullanabileceğimiz sistemlerinden en önemlilerinden birisidir. Program, mentorluk becerilerinin aktarılmasını içermektedir.

KAZANIMLAR

  • Kurumsal verimliliğin artırılmasını
  • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesini
  • Çalışanların motivasyonunun artırılarak yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesini
  • Çalışanların yaratıcılıklarının gelişmesi ve yetkinliklerinin arttırılmasını
  • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılmasını
  • Çalışanların proaktif davranışı benimsemelerinin sağlanarak, çözüm odaklı düşünme şekline adapte edilmesini
  • Çalışanların etkin uygulanabilecek iç mentorluk yöntemlerini kazanmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular mentorluk uygulamaları, geribildirim çalışmaları, grup egzersizleri ve bilgi transferi şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 3 gün

HEDEF KİTLE: Mentor adayları