Kurumiçi Koçluk ve Mentorluk Sistemleri, hergeçen gün kurumların tercih ettiği gelişim yöntemlerinden biri olarak yerini güçlendirmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz projelerin sonunda edindiğimiz deneyimlerimiz, kurumlarda iç koçluk ve mentorluk uygulamalarının

  • Hem koç/mentor hem de danışanların aidiyetinde artış
  • Koç/mentorlerin de kendi kişisel gelişimine odaklanması
  • Koç/mentorlerin de kendi yönetsel gelişimine odaklanması
  • Kurumun kendi süreçlerini sorgulama fırsatı bulması
  • Kurum içinde deneyimlerin aktarılması
  • Kurumun değer ve misyonunun yaygınlaşması
  • Kurumda ortak dilin konuşulması için fırsat sağlanması
  • Kültür değişimlerinde güçlü bir hızlandırıcı etkiye sahip olması
  • Yeteneklerin tutundurulması

noktalarında faydalar yarattığını görmekteyiz.

Projenin Aşamaları 


1.
Aşama : Sistemin Tasarımı
Bu aşamada koçluk/mentorluk sisteminin hedefinin belirlenmesi, proje ekibinin oluşturulması, mentor ve mentilerin belirlenmesi, süreçlerin tasarlanması ve sürecin kurumiçi iletişim modelinin oluşturulması yer almaktadır.

2. Aşama : Sistemin Kurumda Tanıtımı
Bu aşamada tasarımı tamamlana projenin kurumda duyurulması ve  lansmanının yapılmasını içermektedir.

3. Aşama : Seçimlerın Yapılması
Bu aşama, koç/mentor ve danışanların seçilmesi ve eşleştirmenin yapılmasını içerir.

4. Aşama : Eğitimleri Verilmesi
Bu aşama, koç/mentor ve danışanların eğitimlerini içerir.

5. Aşama : Sürecin Takibi Değerlendirilmesi
Bu aşama, süreç belli bir noktaya geldiğinde, değerlendirmelern yapılarak, gerekli revizyonlara ve destek uygulamalara karar verilmesini içerir.

6. Aşama : Süpervizyon
Bu aşama, koç/mentorlerin supervizyon konusunda destek verilemesini içerir.