Kurumiçi Koçluk ve Mentorluk Sistemleri Kurma

Kurumiçi Koçluk ve Mentorluk Sistemleri, hergeçen gün kurumların tercih ettiği gelişim yöntemlerinden biri olarak yerini güçlendirmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz projelerin sonunda edindiğimiz deneyimlerimiz, kurumlarda iç koçluk ve mentorluk uygulamalarının

  • Hem koç/mentor hem de danışanların aidiyetinde artış
  • Koç/mentorlerin de kendi kişisel gelişimine odaklanması
  • Koç/mentorlerin de kendi yönetsel gelişimine odaklanması
  • Kurumun kendi süreçlerini sorgulama fırsatı bulması
  • Kurum içinde deneyimlerin aktarılması
  • Kurumun değer ve misyonunun yaygınlaşması
  • Kurumda ortak dilin konuşulması için fırsat sağlanması
  • Kültür değişimlerinde güçlü bir hızlandırıcı etkiye sahip olması
  • Yeteneklerin tutundurulması

noktalarında faydalar yarattığını görmekteyiz.

Projenin Aşamaları 


1.
Aşama : Sistemin Tasarımı
Bu aşamada koçluk/mentorluk sisteminin hedefinin belirlenmesi, proje ekibinin oluşturulması, mentor ve mentilerin belirlenmesi, süreçlerin tasarlanması ve sürecin kurumiçi iletişim modelinin oluşturulması yer almaktadır.

2. Aşama : Sistemin Kurumda Tanıtımı
Bu aşamada tasarımı tamamlana projenin kurumda duyurulması ve  lansmanının yapılmasını içermektedir.

3. Aşama : Seçimlerın Yapılması
Bu aşama, koç/mentor ve danışanların seçilmesi ve eşleştirmenin yapılmasını içerir.

4. Aşama : Eğitimleri Verilmesi
Bu aşama, koç/mentor ve danışanların eğitimlerini içerir.

5. Aşama : Sürecin Takibi Değerlendirilmesi
Bu aşama, süreç belli bir noktaya geldiğinde, değerlendirmelern yapılarak, gerekli revizyonlara ve destek uygulamalara karar verilmesini içerir.

6. Aşama : Süpervizyon
Bu aşama, koç/mentorlerin supervizyon konusunda destek verilemesini içerir.