Kültürel Zeka Ölçümleme

KÜLTÜREL ZEKA İLE LİDERLİK 

Liderleri ve başarılı yöneticileri bugün işgücündeki kültürel zenginliği değerlendirmedeki kaynağı nedir?

Çeşitlilik  + Kültürel Zeka = Yenilikçilik

Kültürel Zeka Envanteri (CQ), Soon Ang ve Linn Van Dyne tarafından tanımlanan ve sonrasında Linn Van Dyne, and David Livermore tarafından Cultural Intelligence Center ‘da geliştirilen uluslar, etnik kökenler ve kurumsal kültürlerle birlikte etkili sonuç yaratma becerisini ölçümleyen bir araçtır. Akademik olarak onaylanan, global olarak kabul görmüş, kültürel liderliği ölçen tek envanterdir. 

Farklılıkların zenginliğini yönetebilen bir lider miyim? 

  • Çok kültürlü ortamda insanları ve ilişkileri yönetirken ne kadar etkinim?
  • Kültürel zeka nedir? Nasıl ölçülür?
  • Liderlik tarzım çok kültürlü ortamlara ne kadar uyum sağlayabilir?
  • Ekibimdeki çok kültürlülüğü güven oluşturmak, sağlıklı tartışmalar yaratabilmek, adanmışlığı teşvik etmek, sonuç yaratma motivasyonu yaratabilmek için değerlendirebiliyor muyum?

Envanterde aşağıdaki dört boyut ölçümlenmekte ve raporlanmaktadır.

  • CQ İtici gücü
  • CQ Bilgisi
  • CQ Stratejisi
  • CQ Aksiyonları

 Sonuçların ele alındığı çalıştaylar Cultural Intelligence Center tarafından  İleri düzey CQ olarak sertifikalandırılmış Dave Harbath  tarafından yönetilmektedir.