Kişisel Liderlik

AMAÇ

Kişinin hedeflerine ulaşırken en güçlü dayanak noktalarından biri kendini tanıması ve yönetmesidir. Bu çalışma kişilerin kendi engellerini ve motive eden değerlerini ortaya çıkartarak, profesyonel yaşamda liderlik özelliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Kişisel liderlik özelliklerini kavrayarak kendi değerlerini farketmesini
  • Kendisi için gelişim hedefleri koymasını
  • Engelleyen düşünme kalıplarını farketmesini ve olumsuz düşüncelerini yönetmesini
  • Algısını yöneterek çevresine olan etkisini farketmesini
  • Yaşam misyonunu belirlemesini
  • Zayıf ve güçlü yanlarını farketmesini
  • Motivasyon faktörlerini analiz etmesini
  • Kendi başarı hikayelerinden ilham almasını
  • Kişisel gelişim hedeflerini belirleyip hedeflere yönelik eylem planı oluşturmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Kendini geliştirmek isteyen herkes