İş Planlama / Zaman Yönetimi

AMAÇ

Günümüz iş hayatının tempolu sürecinde yaptığımız işin başarıya ulaşmasında içerik kadar zamanı yönetim biçimimiz ve uyguladığımız planlama da çok önemlidir. Bu eğitimde katılımcılarla kaynaklarını etkin kullanarak hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak planlama ve organizasyon prensipleri ile uygulama araçlarının paylaşılması amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

  • Planlama ve organizasyonun ana prensiplerini kavramalarını
  • Kişisel farkındalık yaşayarak kendi gelişim planlarını yapmalarını
  • Zamanı etkin kullanmalarını etkileyen faktörleri tespit etmelerini
  • Etkin kaynak analizi ile detaylı iş planlarını üretebilmelerin
  • Aciliyet ve önem ekseninde önceliklendirme yapabilmelerini
  • Eylem planı hazırlarken olası riskleri göz önünde bulundurmalarını ve tedbirler geliştirmelerini
  • Gerektiğinde revizyon gereksinimini tespit etmek için araçlar geliştirmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar