İlişki Yönetimi

AMAÇ

Eğitim, katılımcıların ilişkilerinde başarılı olmasını sağlamak, sonuca hizmet eden ilişkiler kurmak ve yönetmek için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır.

KAZANIMLAR

  • Kendi davranışlarını ve ilişki içerinde oldukları insanları sentezleyerek tanımlama yapmalarını
  • İlişki kurmanın önemini anlamalarını ve ilişki kurma sürecinin safhalarını yönetmelerini
  • İlişki kurma ihtiyaçlarını farkederek hedefe yönelik ve bilinçli davranmalarını
  • İlişki kurma sürecini engelleyen faktörleri belirleyerek stratejiler üretmelerini
  • İlişki kurma sürecini iyi yöneterek ast ve üstleriyle iyi ilişkiler kurmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar