İletişimde Özgüvenli Duruş

AMAÇ

Eğitimin amacı, iletişimde kendimizi özgüvenle, agresif veya pasif durumu tercih etmeden, net ifade edebilmenin, duygularımızı yöneterek kendinden emin bir duruş sergilemenin yöntemlerini aktarmaktır.

KAZANIMLAR

  • Özgüvenli duruşun kişisel tanımlarının yapılmasını
  • Bunun önünde duran kendi algılarıyla ilgili engellerin tespit edilmesini
  • Duygularını yönetmesini
  • Topluluk önünde etkin sözcük, ses tonu ve beden dilini kullanmasını
  • Argümanlarını etkin kurgulamasını
  • Kendinden emin olmak için gerekli gelişim planının oluşturulmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Bu konuda ihtiyacı olan herkes