İletişim Geliştirme Projeleri

İletişim Geliştirme Projeleri

“Konuşmadan önce sözlerinin ne anlama geldiğini öğrenmelisin.” – Epictetus

Kurumlarda hedefe doğru gitmek sadece iyi bir iş modeline değil, belki daha fazlası ilişkilerin doğru yönetilmesine bağlıdır. Kurumda “etkin konuşabilen ve anlaşabilen” bir kültür çalışanların enerjisini ilişkilerdeki problemlere değil iş sonuçlarına odaklamasını sağlamaktadır. Çatışmaların, anlaşmazlıkların, kopuklukların, suçlamaların sık yaşandığı kurumlarda potansiyelin ortaya çıkmasını beklemekte fazla iyimserliktir.

Bu proje, organizasyonun iletişim kültürünü oluşturmak, etkin kanallar yaratmak, zenginlik yaratan tartışma modellerini aktarmak, duygusal değil rasyonel çözümler üzerinde birlikte düşünebilmek, birlikte ve hızlı kararlar alabilmek için tasarlanmıştır.

Etkin bir ilişki yönetimi bazı oluşturmak için projemiz 3 aşamadan oluşmaktadır.

 • İLİŞKİLERDE GÜVEN
 • İLİŞKİLERDE DUYGUSAL ZEKA
 • İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Basamakları ile ilişikinin tanımını bütünsel bir çerçeveden ele almaktayız.

Davranış değişikliğinin ve gelişimin, sınıfta değil  iş üzerinde uygulayarak geliştiği prensibiyle çalışma modelimiz

 • Deneyimsel öğrenme
 • Günlük hayatta kullanabilecekleri pratik araçların uygulanması
 • Bireysel olarak kendini keşfetme ve sorgulamayı sağlayan uygulamalar
 • Envanter uygulamaları ile bireysel ve takım olarak farkındalıklar yaratmak
 • Takım çalışmaları
 • Sınıfiçi ve uzaktan destek çalışmalarına dayanmaktadır.

İlişki Yönetimi Projelerimizde

 • Ara çalışmalar
 • İş üzerinde projeler
 • Grup paylaşımlar
 • Webinarlar
 • Diğer aktif öğrenme

metotları ile zenginleştirilmiştir. Modüllerin tasarımındaki öncelik, katılımcıların öğrendiklerini işe yansıtmasını sağlayacak yaklaşımlardır.

Tasarım, öğrenilenlerin iş yerinde en hızlı şekilde uygulanması için iş alıştırmalarıyla birlikte, iç ve dış mekan takım çalışmalarını içermektedir.

İlişkilerde Güven

Her ilişkinin ihtiyacı olan bir güven düzeyi mutlaka vardır. Bu modül, ilişkilerde güveni tanımlamak, ilişkileri stratejik olarak ele almak, farklılıkları anlamak, amaç birliği oluşturmak, çalışanların birbirine açık ve net olması için gerekli araç ve becerileri katılımcılara sağlamaktadır.

İlişkilerde Duygusal Zeka

İlişkilerde duygusal zekanın analitik zeka kadar önemli rol oynadığı bir çağda yaşıyoruz. Bu modül, katılımcıların kendilerinin ve karşısındakinin duygularını tanıması, anlaması, yönetmesi için gerekli araç ve becerileri katılımcılara sağlamaktadır.

İlişkilerde Çatışma Yönetimi

Çatışma bir kurumun gelişmesi için kaçınılması değil, tam aksine içinden geçilerek zenginlik yaratması için fırsat olarak ele alınmalıdır. Fikir ayrılıkları bugün yenilikçi olabilmek için kritik bir platformsunmaktadır. Bu modülde, katılımcılar çatışmayı yapıcı ele almak, kişiselleştirmeden, iş hedefleri üzerinde odaklamak ve tartışmaları kazanıma dönüştürmeleri için gerekli araç ve becerileri katılımcılara sağlamaktadır.