Geri Bildirim Becerileri

AMAÇ

Kişiler hedeflerine ilerlerken çoğunlukla kendilerine ayna tutulmasına ve diğer çalışma arkadaşlarının iş yapış şekilleri ile ilgili onlara da bilgi vermeye ihtiyaç duyarlar. Eğitim, geri bildirim verme ve alma tekniklerini öğreterek iş hayatındaki iletişimin kuvvetlenmesini amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Geribildirimin kurum, kendileri ve çalışanları için önemini kavramalarını
  • Suçlama diliyle değil yapıcı bir bilgilendirme dili kullanmalarını
  • Davranış odaklı ifadelerle ayna tutmalarını
  • Açık ve net örnekleri kullanmalarını
  • Gözlemlerini nesnel gerekçelerle sunmalarını
  • Zamanlamayı doğru kullanmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 gün

HEDEF KİTLE: Her seviyeden çalışanlar ve yöneticiler.