Filmlerle Liderlik

AMAÇ

Liderliğin hayatımızın her alanında büyük rol sahibi olduğu açıkça
görülmektedir. Eğitimimizde katılımcılarımızı liderlik becerilerini etkin
olarak kullanabilmeleri, liderlik potansiyellerini fark ederek ortaya
çıkartabilmeleri hedeflenmektedir. Bu da farklı bir yöntemle,
filmlerden alınan örneklerin işlenmesi ile yapılmaktadır.

KAZANIMLAR

  • Liderliğin tanımını yaparak kendi davranışlarını değerlendirebilmelerini
  • Liderlik türlerini kavrayarak gerekli durumlarda davranışlarını yönlendirebilmelerini
  • Üstlerinin kendilerinden hangi liderlik modeli beklentisinde olduğunu anlamalarını
  • Astlarının ihtiyaç duyduğu liderlik modelini belirleyebilmelerini
  • Kurum için faydalı olacak yönetim ve liderlik yapısına adapte olabilmelerini
  • Seçtikleri/uyguladıkları liderlik modellerinin kurum veya takımları için fayda/zarar dengesini kurabilmelerini sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular video/film izleme, tartışma ve soru cevap şeklinde
aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 gün

HEDEF KİTLE: Orta ve Üst düzey yöneticiler, personel sorumluları
ve liderlik konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes.