Fasilitasyon Hizmetleri

Zaman, kurumsal hayatta en kısıtlı kaynaklardan biri haline geldi.

Zaman en çokta, alınan kararların fazla sahiplenilmediği, hatta bazen hiçbir kararın bile alınamadığı uzun, verimsiz toplantılarda harcanıyor.

Kararlara daha fazla katılımcılar gerekiyor. Yeni nesil de kendini ilgilendiren konularda fikrinin alınmasını istiyor.

Yenilikçi olabilmek daha fazla fikrin ortaya konmasını gerektiriyor.

Üst yönetimler saatlerce tartışıp, karar alamıyor. Stratejiler etkinliğini kaybediyor.

Ortak aklı ortaya çıkarma çabaları, potansiyel anlaşmazlıklar ve motivasyon düşüklükleri ile son buluyor..

Bu süreçleri HIZLANDIRAN, KOLAYLAŞTIRAN VE SADELEŞTİREN bir yöntem olan FASİLİTASYON hizmetlerimiz, toplantılarda karşılaşılan zorluklar karşısında çözüm üretmek,  çalışılabilir, gerçekçi planlar ortaya geliştirmek ile ilgili süreci hızlandırmayı sağlıyor.  International Association of Fasilitators (http://iaf-world.org/) yönetiminde bulunan, uluslararası standardtlarda eğitim almış ekibimiz sizi daha etkin karar vermek, daha fazla çalışanın uygulamaları sahiplenmesini sağlamak, açık iletişim kurmak ve net yön vermek konularında destekleyebilmektedir.

Ekibimiz fasilitasyon hizmetinin ülkemizde yaygınlaşması için mesleki olarak fasilitatör yetiştirmekte ve mesleğin Türkiye’de derinleşmesi için mesleki faaliyetlerde bulunmaktadır.

Fasilitasyonu tercih eden kurumların kazançları:

Verimli Toplantılar: Oldukça verimli gruplar bile odaklanmakta zorlanabilir. Kurum dışından gelen bir fasilitatörün ustaca ve tarafsız olarak toplantı gündemini yönetmesine, grup dinamiklerini kullanmasına ve grubun beklediği sonuçlara ulaşmasına destek olmasına ihtiyaç duyabilir. Fasilitatörlerimiz tartışma ve karar alma sürecine, doğru bireylerin katılım göstermesini ve zamanın iyi yönetilmesini sağlayarak  amaçlanan sonuca ulaşılmasını kolaylaştırır ve  hızlandırır. 

Takım İş Birliği: Takımlar kendilerini zor ve tıkanmış bir durumda bulabilirler. Takım tek başına, bununla başa çıkmakta zorlandığında, uzman fasilitatörlerimiz, gereken araçları önererek ve/veya tartışmaları etkin yöneterek objektif ve güvenilir ortamı sağlarlar. Grupların en etkili işbirliği yöntemlerini ortaya çıkarmaları için grup dinamiklerini yönetmeleri konusunda yardımcı olurlar.

Takım İçi İletişim: Katılımcılar birlikte konuşmakta zorlanıyor olabilirler. Birbirlerine yeterince açık olmayabilir ya da çok zorlayıcı olabilirler. İç iletişimini etkinleştirmek, grubun karşılaştığı en zor süreçlerden biridir. Uzman fasilitatörlerimiz grupların bireysel, bireyler arası ve grup içi iletişim dinamikleri konularında, söylenemeyen sözlerin yapıcı olarak söylenebilmesi, herkesin farkında olduğu fakat kimsenin dile getiremediği sorunların güvenli bir ortamda dile getirilmesi ve tekrar beraber çalışmak için işbirliği yolları bulunması için çalışırlar.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası katılımcıların paylaşımı ile kıymetlenir. Bu tarz çalışmaları yönetmek oldukça karışık ve gergin bir süreç olabilir. Kurum dışından gelen bir fasilitatör, grubun dinamik enerjisini de dikkate alarak sürecin verimli geçmesinde yarar sağlar. Böylece süreç, en iyi çıktısını üretir. Farklı sesler, fikirler duyulur. Yargısız olarak yeni fikirler tartışılır ve katılımcıların kendini rahat ifade edebilmeleri genel motivasyonun da artmasına yardımcı olur.