Sanal Ortamda Fasilitasyon Becerileri

Farklı coğrafyalar ve uzaktan iş modelleri yaygınlaştıkça kurumlar toplantılarımızı artık sanal ortamlara taşımaya başladık. Bu da yeni becerilerin ve modellerin öğrenilmesi ihtiyacını doğurdu. Uzaktan yaptığınız toplantıların ve görüşmelerin etkinliği için sizleri Sanal Toplantı Fasilitasyon Becerileri ile tanıştıran ve uygulamalı olarak geliştirdiğimiz eğitimimizi tasarladık.

Eğitimimizin süresi ve tasarımı kurumunuzun ihtiyacına göre tasarlanacaktır.

Katılımcılara katkısı:

• Katılımcıların temel fasilitasyon tekniklerini öğrenmeleri
• Fasilitatörün rol ve sorumluluklarının belirlenmesi
• Hazırlık aşamalarını kavranması
• Bu teknikleri sanal toplantı fasilitasyonuna uyarlayarak içselleştirmeleri
• Sanal toplantı yönetirken daha verimli süreçler ve kaliteli çıktılar elde edebilmek için pratik araçlarla tanışmaları
• Öznel araç/süreç tasarımı ile ilgili fikir üretmelerinin sağlanması
• Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının tanıtılması
• Toplantının türüne göre, karar verme, beyin fırtınası veya bilgi paylaşımı model tasarımlarının yapılması
• Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri ve Sanal İletişimin Yansımaları
• Sözleşme Yapmak
• Güçlü Soru Sormak
• Aktif Dinlemek
• Varsayımsız İletişim
• Çatışma Yönetimi
• Zaman/Süreç Yönetimi
• Süreç Tasarımı
• Güven Oluşturmak
• “3 Boyutlu Kişiler Arası Davranış Modeli”nin (W. Schutz) Sanal Fasilitasyona Uyarlanması
• Kapsa(n)ma/Katılım
• Kontrol/Etki
• Açıklık/Güven

• İdeal Sanal Toplantı Çerçevesinin oluşturulması
• Sanal Toplantılarda yaşanan tipik zor durumların analizi ve çözüm opsiyonlarının üretilmesi
• Sanal Fasilitasyon Araçlarının Tanıtılması / Organizasyona Öznel Araç Tasarımı
• Sanal Fasilitasyon için pratik, “Yapılması /Yapılmaması Gerekenler” listesi (International Association of Facilitators)
• Sınıf içi sanal/uzaktan toplantı uygulamaları ve gerçek zamanlı geri bildirim verilmesi
• Eğitim esnasında sanal fasilitasyon uygulamalar ve değerlendirmeleri başlıkları olacaktır.