Fasilitasyon Becerileri Eğitimleri

AMAÇ

Kurumların VUCA dünyasında belirsizlikle başa çıkma, hızlı karar alma ve katılımcı akıl oluşturma ihtiyacı arttıkça toplantılarda fasilitasyon becerileri ihtiyacı artmakta. Amaç, yaratıcılığın ve ortak aklın gerektiği durumlarda yöneticilerin, İnsan Kaynakları çalışanlarının ve proje liderlerinin olmazsa olmaz yetkinliklerinden biri olan fasilitasyon becerilerini geliştirmektir.

KAZANIMLAR

• Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının tanıtılması
• Katılımcıların temel fasilitasyon tekniklerini öğrenmeleri
• Fasilitatörün rol ve sorumluluklarının belirlenmesi
• Hazırlık aşamalarını kavranması
• Toplantı yönetirken daha verimli süreçler ve kaliteli çıktılar elde edebilmek için pratik araçlarla tanışmaları
• Öznel araç/süreç tasarımı ile ilgili fikir üretmelerinin sağlanması
• Toplantının türüne göre, karar verme, beyin fırtınası veya bilgi paylaşımı model tasarımlarının yapılması
• Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri ve Sanal İletişimin Yansımaları
• Sözleşme Yapmak
• Güçlü Soru Sormak
• Aktif Dinlemek
• Varsayımsız İletişim
• Çatışma Yönetimi
• Zaman/Süreç Yönetimi
• Süreç Tasarımı
• Güven Oluşturmak
• “3 Boyutlu Kişiler Arası Davranış Modeli”nin (W. Schutz)
• Kapsa(n)ma/Katılım
• Kontrol/Etki
• Açıklık/Güven
• İdeal Fasilitasyon Çerçevesinin oluşturulması
• Zor durumlarla ve dirençle başaçıkılması
• Toplantılarda yaşanan tipik zor durumların analizi ve çözüm opsiyonlarının üretilmesi
• Fasilitasyon Araçlarının Tanıtılması / Organizasyona Öznel Araç Tasarımı
• Fasilitasyon için pratik, “Yapılması /Yapılmaması Gerekenler” listesi (International Association of Facilitators)
• Toplantı uygulamaları ve gerçek zamanlı geri bildirim verilmesi

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları, tartışma ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Yöneticiler, İK çalışanları, Eğitim ve Gelişim Birimleri, Proje Liderleri