Ekip Yönetimi

AMAÇ

Katılımcılarımıza, ekiplerin ortak hedef doğrultusunda başarılı performans sergileyebilmesi için gerekli olan yönetim becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

  • Ekip çalışmasının tanımını yapabilmelerini
  • Ekibin vizyonunu geliştirmeye yönelik hedefler koyabilmelerini
  • Ekiplerinin ihtiyacını belirleyebilmelerini
  • Ekiplerinde çalışan bireylerin analizini yapabilmelerini
  • Başarılı çalışanların ve gelişmesi gereken çalışanların hangi noktada ayrıldıklarını belirleyebilmelerini
  • Başarılı bir ekip kurmak için hangi profilde çalışanla işbirliği yapmaları gerektiğini belirleyebilmelerini
  • Ekip içinde başarılı bir iletişim sağlamalarını
  • Ekibin ortak kurallarını doğru belirleyebilmelerini
  • Ekip çalışanları arasında etkin ve başarılı bir görev dağılımı yapmalarını
  • Ekibin performansını ölçebilmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler