Uygulamalı Yönetici Koçluk Diploma Programı
(AOEC Practitionar Coaching Diploma Program)

İnsanların içindeki cevheri ortaya çıkarmak isteyen bir lider, yönetici veya onları geliştirmek isteyen koç ve koç adayı, eğitmen, danışman, insan kaynakları profesyoneli olabilirsiniz. Deneyimlerinizi, değerlerinizi, felsefenizi de içinde barındıran evrensel koçluk becerileri ile donatılmış size özgü yaklaşımı ortaya koymak istiyor olabilirsiniz. Bunu da kaliteli bir etkileşim içinde olacağınız katılımcı grubuyla yapmanın fırsatını arıyor olabilirsiniz.

İkişer günlük üç modülden ve sonunda Koçluk Aksiyon Günü ile 7 sınıf gününü içeren program üç modülden oluşmaktadır.

Modüller arasında katılımcılarımızın çalışmalarını ve öğrenilenleri pekiştirici 15 saat uzaktan öğrenim ile desteklenmektedir.

İstenildiği zaman ulaşılabilen koçluk yetkinlik ve araçlarını içeren 15 saatlik webinarlar da katılımcıları zenginleştirecektir.


1. Modül: Başlangıç – Danışan ile Bağ kurmak

 • Koçluğun tanımını yapmak
 • Önde gelen koçluk modellerini anlamak
 • Danışan, sponsor ve koç arasındaki anlaşma yapabilmek
 • Danışanla hedefleri netleştirmek
 • Danışanın kendi hedefleri ile organizasyonun hedeflerini hizalandırmasını sağlamak
 • Koç olarak varlık göstermek
 • Koçluk becerilerini geliştirmek
 • Kendi kişisel ve özgün koçluk modellerini oluşturmaya başlamak
 • Etik kurallarla profesyonel standartları anlamak
 • Koçluk araçlarını kullanmaya başlamak
 • Koçlardan bireysel geri bildirim almak

gerekli araç ve uygulamaları içerir.


2. Modül: Geliştirme – Anlamada derinlik yaratmak

 • Kişisel ve profesyonel değişimin doğasını tanımak
 • Danışanın tüm dünyasını, gelişim ve duygusal ihtiyaçlarını anlamak
 • Koçluk becerilerini geliştirmeye devam etmek
 • Yaratıcı koçluk araçlarını uygulamak
 • Kendi kişisel ve özgün koçluk modellerini geliştirmeye devam etmek
 • Koçluk uygulamasında süpervizyon desteği almak
 • Koçluk esnasında dile getirilen ve dile getirilmeyen bilginin farkına varmak
 • Sezgiyi ifade etmek ve sezgilerin koçluk üzerindeki etkisinin farkına varmak
 • Danışan ve sponsor ile ara dönem değerlendirmeleri yapmak
 • Derinlik yaratacak koçluk araçları kullanmak
 • Koçlardan bireysel geri bildirim almak

için gerekli araç ve uygulamaları içerir.


3. Modül: Tamamlama – Başarılı değerlendirme ve Kapanış

 • Danışanların,
  o Kariyer değişikliği, liderlik diğer çalışanlarla olan zayıf ya da verimsiz iletişimin üstesinden gelmek
  o Çeşitliliğin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmek
  o Organizasyonel değişiminde güçlü kalmak gibi zorluklarını yönetmesinisağlamak için araç ve becerileri kullanmak
 • Başlangıçtaki hedeflerle gelinen noktayı değerlendirmek
 • Kendi koçluk modelini tasarlamaya devam etmek
 • Koçlardan bireysel geribildirim almak

için gerekli araç ve uygulamaları içerir.


Koçluk Aksiyon Günü (KAG)
Bu gün, bilgilerin ve kişisel bilgeliğin sentezlendiği gündür. Katılımcılarımızın kendi özgün koçluk modeli ile ilgili bir sunum yaptıkları, kişisel öğrenme yolculuğu hakkında bir makaleyi sunmuş oldukları, koçluk uygulamalarını canlı olarak yaparak koçlardan geri bildirim almalarını kapsamaktadır.

Program, en emin olduğunuz, koçluğunuzun akıcı ve etkili olmasını sağlayan modelin akredite edilmesi ile sona erer.


Programı tamamlamış olmak için;

 • 60 saatlik eğitim çalışmalarını tamamlamak
 • Her modül arası koçunuzdan mentorluk almak
 • 3000 kelimelik sizi anlatan makalenizi tamamlamak
 • KAG’da koçluk modelinizi sunmak ve koçluk demonuzu yapmak gerekmektedir.