Duygusal Zeka Yönetimi

AMAÇ

İlişkilerde duygusal zekanın analitik zeka kadar önemli rol oynadığı bir çağda yaşıyoruz. Eğitim, katılımcıların duygularını tanımak, anlamak, yönetmek için gerek duyacakları bilgi, araç ve temel fonksiyonları kapsamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Yaşanan sorunlara karşı duygularını tanımlayabilmelerini
  • İç motivasyonlarını yüksek tutabilmelerini
  • İnisiyatif kullanabilmelerini
  • Özgüven ve empati duygularının önemini anlayabilmelerini
  • Duygularını yöneterek zor durumlarla başa çıkabilmelerini
  • Astlarının ihtiyaçlarına, üstlerinin beklentilerine yönelik duygu yönetimi yapabilmelerini
  • Liderlikte kullanılan duygusal zekanın otoriteye engel olmadığını anlamalarını
  • Olumsuz duyguları olumluya çevirebilmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları, tartışma ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Orta ve üst düzey yöneticiler, personel sorumluları ve kendisini liderlik konusunda geliştirmek isteyen herkes.