Değişim Yönetimi

AMAÇ

Katılımcılarımıza, değişim yönetiminde iklimi etkin yönetebilmeleri ve ekibin performanslarını hedefe odaklayabilecekleri araç ve yöntemleri paylaşmaktır.

KAZANIMLAR

  • Değişimin teorik ve pratik tanımını yapmak
  • Değişime uyumun önündeki engelleri kavramak
  • Değişimin etkilerini öngörmek
  • Değişimin bireysel etkilerini kavramak
  • Ekipte değişime olan tepkiyi yönetmek
  • Değişime ekibi hazırlamak
  • Değişim sürecinde etkin iletişim modellerini kullanmak
  • Değişim sürecince performansı yönetme

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler