Çatışma Yönetimi

AMAÇ

Çatışma çalışanların performansını ve üretkenliğini azaltarak, yaratıcılığı engelleyen, iş yerindeki en önemli stres faktörlerinden biridir. Eğitim, çatışmayı yapıcı tartışmalara dönüştürmek, kaçınılmaz olduğu durumlarda da baş etme yollarını göstererek, çatışma sürecini geç olmadan yönetebilme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

  • Çatışmanın tanımını yapabilmelerini ve çatışma türlerini ayırt edebilmelerini
  • Çatışma yaşadıkları kişilerin kişisel özelliklerini ayırt edebilmelerini
  • Çatışma yaşadıkları durumu ve sebeplerini analiz edebilmelerini
  • Çatışma yaşadıkları durumlarda probleme değil çözüme odaklanmalarını
  • Çatışmanın doğurduğu stresle ve stresli ortamla başa çıkabilmelerini
  • Duygusal zekalarını da kullanarak çatışma sürecini olumlu sonuçlayabilmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar