Analitik Düşünme

AMAÇ

Analitik düşünme, bir problemi çözmek için, sorunu oluşturan öğeleri ayrıştırarak sebep sonuç ilişkilerini sorgulayarak yürütülen sistematik bir düşünme tarzıdır. Bu eğitimde iş hayatının etkinliğini artıracak analitik düşünme ve etkin problem çözme becerileri kazandırılmasını amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

  • Problemin etkin biçimde tanımlamasını
  • Verilerin sistematik olarak derlemesini
  • Problemi parçalara bölerek incelemesini
  • Problemin kök nedenini bulma yöntemlerini geliştirilmesini
  • Bilgiyi verimli bir derinlikte, çok boyutlu olarak analiz etmesini
  • Sebep-sonuç ilişkilerini oluşturmasını
  • Kısır döngüleri en etkin noktalarda kırmasını
  • Büyük resmi dikkate alarak çözüm üretmesini

sağlayan yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE: 2 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar