serkan-ozdemir

AoEC (Academy of Executive Coaching) diplomalı yönetici koçu, eğitmen ve fasilitatördür. Kişisel ve organizasyonel gelişim alanlarında kurumsal firmalara eğitim tasarlamakta ve vermektedir. Organizasyonlar için stratejik toplantı ve proses fasilitasyonu yapmaktadır. KOBİ’lere iş geliştirme, ürün geliştirme ve ticarileştirme, ulusararası pazarlara ve yeni sektörlere girme konularında stratejik koçluk yapmaktadır.

Uzmanlık alanları: Koçluk, Yönetici Koçluğu, Mentörlük, Fasilitasyon, Analitik Düşünme, Liderlik, Derin Uluslararası Tecrübe, Yaratıcı Sistem Modelleme, Ekip Kurma ve Yönetimi, İleri Derecede İletişim ve Sunum Yetileri ve Yabancı Dil Bilgisi, İleri Düzeyde Stratejik Karar Verme ve Risk Analizi Bilgisi, Çok Boyutlu Planlama ve Verimlilik Yönetimidir. AOEC’den aldığı Sistemik Koçluk Sertifikası ile yöneticilerin sistemin bütününe bakarak etkisini yönetebilmesi konusunda eğitim ve çalışmalar yapmaktadır. Takım koçluğu yaparak takımların etkinliğini artırmalarına destek olmaktadır. International Association of Facilitators standartlarında verilen Fasilitasyon Sertifika Programı’nı tamamlamıştır. ICF, EMCC, Middlesex University ve AC tarafından akredite olan  AOEC Practitionar Diplma Coaching programının eğitmenlerindendir.

Serkan Özdemir,  kariyerine 2001 yılında TRW Automotive firmasının Almanya merkezinde ürün/teknoloji geliştirme, ve proje yönetimi konularında odaklanan bir mühendis olarak başladı. 2005 yılında TRW bünyesinde A.B.D.’ne transfer oldu ve 2007’den itibaren çeşitli liderlik pozisyonlarında yönetici olarak çalıştı. Yöneticilik yaptığı dönemde ana odak noktaları takım kurma/eğitme, mentorluk, global kurumsal gelişme, ürün ve proses geliştirme, planlama, performans ölçüm sistemleri tasarlama gibi konular oldu. 2009’da TRW’da mühendislik ekibini yönetmenin yanı sıra bir test laboratuvarının yöneticiliğini de üstlendi. Bu süre boyunca planlama, zaman yönetimi, proses geliştirme ve standardizasyon konularında derin tecrübe kazandı. Kurumsal kimliğinin yanı sıra 2006-2011 yılları arasında kar amacı gütmeyen bir dernekte yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2012 senesinde Türkiye’ye geri dönüp Yönetici Koçluğu diplomasını aldıktan sonra KOBİ’lere danışmanlık ve kurumsal firmalara kişisel gelişim, liderlik ve verimlilik gibi konularda eğitim vermeye başladı. 2014 Şubat’ta TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) aracılığıyla Avrupa Birliği Horizon 2020 KOBİ destek pilot uygulamasında Koç/Danışman olarak görevlendirildi.

Serkan Özdemir, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Sistem Dinamiği, Proses Geliştirme konularına yoğunlaştı. 2007’de global listelerde ilk 20’de yer alan University of Michigan Ross School of Business MBA programına kabul edildi. 2011’de bitirdiği program sırasında, İnsan ve Organizasyon Davranışı, Liderlik, Value Co-Creation, Karar ve Risk Yönetimi, Sistem Modelleme ve Strateji gibi konulara odaklandı. Mühendislik bakış açısını, yaratıcı düşünme becerini, uluslararası deneyimini, rahat iletişim kurma yetkinliği ile birleştiren Serkan Özdemir, yöneticelere farklı perspektifler sunabilmektedir.

Serkan Özdemir,  EMCC (European Mentoring and Coaching Council) üyeliğinin yanında IAF (International Association of Facilitators) üyesi ve Turkey-Chapter kurucularındandır.