Ajlan SÖZÜTEK

[cs_responsive_image size=”full” image=”7274″ alignment=”alignleft”]

Ajlan Sözütek’in ana faaliyet alanını, şirketlerin lider kadrolarına şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda istenilen yetkinliklerin kazandırılması çerçevesinde yönetim danışmanlığı ve liderlik gruplarının fasilitasyonunu yapmak teşkil etmektedir.. Özellikle, yöneticilerin liderlik gerektiren her koşulda en etkili tutum ve davranışları geliştirebilmelerine yönelik ‘’Liderlik Gelişim Programlarının’’ tasarlanması ve uygulanması konusunda uzmanlığa sahiptir.

Bu çerçevede, özellikle aşağıda bahsi geçen konularda çalışmaktadır;

  • Modern şirketlerin önde gelen meselelerinden olan ve organizasyonda değişim kültürünün yerleşmesini sağlayacak yönetici kadrolarda istenilen becerilerin geliştirilmesi için ‘’Değişim ve Dönüşüme Liderlik’’ konusunda şirketlerle ortak çalışmalar yürütmek,
  • Değişen dünyaya hızlı uyumun vazgeçilmez unsuru ‘’Yenilikçi Organizasyon ve Takımlar Oluşturmak’’ sürecinde şirketlere yardımcı olacak destekleyici projelerde yer almak,
  • Motivasyon dinamiklerini kendi içinde oluşturan ‘’Yüksek Performanslı Takımların Kurulması’’ için gerekli ortamın oluşturulmasında müşteri şirketlere danışmanlık vermek,
  • Küreselleşen dünyanın getirdiği yeni oluşumlar içerisinde, farklı kültürlerin birarada ve etkin çalışmasını sağlayacak yöneticilerin ‘’Çok Kültürlü Organizasyonlarda Liderlik’’ yetkinliklerinin gelişimine destek olmak,
  • Bireylerin ve organizasyonların varlık ve iş amaçlarını daha fazla sorgulamaya başladıkları bir dünyada, yöneticilerin ‘’Stratejik Düşünme’’ yetkinliklerinin ve şirket stratejilerinin organizasyonun her kademesine indirilmesini, sahiplenilmesini temin edecek ‘’Stratejik Liderlik’ ve ‘’Etkili İletişim’’ yetkinliklerinin  gelişimine yardımcı olmak.

Bilindiği üzere, 90’lı yıllarının başından itibaren Türkiye’nin yabancı yatırımlara açılması ile piyasalar hızlı bir dönüşüm ve uyumlanma sürecine girdi. 2001 yılı Bankacılık Krizi bu süreci daha da hızlandırdı. Bu dönemde, sektörlerin uluslararası mevzuata uyarlanması, yabancı kurumların iş yöntemlerinin ve süreçlerinin yerel firmalarca uygulanması gibi konularda yürütülen yoğun çalışmalar, farklı kültürlerin çalışma tarzlarının bir arada yaşadığı ve etkileşime girdiği bir ortam yarattı. Çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren, ülkenin ekonomik alanda ve iş ortamında geçirdiği değişimleri birebir yaşayan Sözütek, farklı kültürlerin karşılaşmasının getirdiği faydaları ve zorlukları birinci elden tecrübe etmek imkanına kavuştu. Bu deneyimleri onun zaman içerisinde ‘’Kültürler arasında Etkin İlişki Yönetimi’’ üzerine güçlü bir anlayış geliştirmesine yardımcı oldu.

Academy of Executive Coaching kuruluşunun eğitimini tamamlamak suretiyle adım attığı ve sonrasında aktif olarak yapmaya başladığı ‘’Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu’’ Sözütek’in bir diğer faaliyet alanını oluşturmaktadır. Yönetici Koçluğu ona, uzun yıllara dayanan profesyonel yöneticilik tecrübesini bire birde orta ve üst düzey yöneticilere aktarmak imkanını sağladı. İlerleyen süreçte, bu alandaki bilgi ve becerilerini ve deneyimlerini geliştirmek suretiyle ICF Associate Certified Coach (ACC) belgesini almaya hak kazandı.

1988 yılında Koç Holding ve İtalyan FIAT ortaklığı TRAKMAK Traktör Dağıtım şirketinde başlayan iş hayatı daha ilk günlerden bol seyahatli ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir kariyeri önüne açmıştı. Bu işinde, ülkenin tamamını ziyaret edip, her yörenin insanıyla iş ilişkilerini deneyimlediği, farklı yaşam biçimleri ve değişik bakış açılarını gözlemleyebildiği bir ortamın içine girdi. Atılımcı ve yenilikçi kişiliği onu daha sonra ülke için nispeten yeni gelişen bir sektör olan sigortacılığa çekti. Bu sektörde öncelikle yine bir Koç Holding ve Alman, Japon ve İtalyan ortak girişimi olan Şark Sigorta’da İzmir Bölge Satış teşkilatında görev aldı. Daha sonra, 28 yaşında Garanti Bankası ve Fransız AGF ortaklığı olan AGF Garanti Sigorta Şirketine Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü olarak geçti.

Nispeten genç yaşlarda terfi ettiği yöneticilik görevlerinde sıfırdan oluşturduğu satış organizasyonları ile takımlar kurmak ve yönetmek konularında güçlü bir içgörü ve uzmanlık kazandı. Satış ekiplerinin yönetiminde, çoklu hedefli yapılarda performansa dayalı ücret sistemleri tasarlayıp bunların uygulaması konusunda, ilerleyen yıllardaki kariyerini destekleyecek önemli bir yetkinlik kazandı. Süreç içindeki bu aşamalar bir süre sonra Ajlan Sözütek’in yolunu İstanbul’a çıkardı. Burada, Garanti Hayat ve Emeklilik ve Finans Hayat ve Emeklilik Şirketlerinin kurulması ve yönetilmesinde üst düzey yönetici olarak görev alırken AIG’ye bağlı ALICO Türkiye Şirketinde kritik bir dönüşüm projesini yönetti. 7 yıl süresince Kurucu Genel Müdürlüğünü yaptığı Finans Emeklilik Şirketinin uluslararası bir gruba satılmasını takiben 27 yıl süren aktif profesyonel kurumsal iş hayatını tamamladı. Son 4 yıldır ise, profesyonel yaşamında kazandığı deneyim ve birikimlerini şirketlerin lider kadroları ile danışmanlık ve fasilitasyon hizmeti vererek paylaşmaktadır.

Okul yıllarında kazandığı ve yaşamı boyunca sürdürdüğü gezgin ve atılımcı ruh, hem iş hayatında, hem de özel yaşamında başat bir motivasyon unsuru oldu. Kariyerinde satış, pazarlama ve insan ilişkilerine yönelik işler ön plana çıkarken, ‘’Girişimci ve Atılımcı’’ yönü çekinmeden yeni oluşumlar ve fırsatlar içinde yer almasına sebep oldu. Bu çerçevede, sıfırdan 3 bayilik ve satış organizasyonu ve 2 şirketin kurulmasında ve bir teşkilatın yenilenip, dönüşmesinde lider olarak görev aldı. Diğer taraftan, 20 yılı aşkın bir süre yürüttüğü dağcılık sporu başta olmak üzere doğa sporlarına olan tutkusunu şirket çalışanlarını da içine alan bir sosyal faaliyete dönüştürerek ekip ruhunun organizasyon içinde yerleşmesine öncülük etti. Yaşamdaki olayları ele almada ve kişilerarası ilişkilerde yetişkin benliğini hakim kılmanın,  yüksek performanslı takımların yönetilmesinde ne derece önemli bir etken olduğunu bu faaliyetler içerisinde daha net kavradı. Liderlik yaptığı organizasyonlarda, takım üyelerinin kişisel gelişimlerinin temini ve takımdaşlığın güçlendirilmesi yönünde bir çok doğa aktivitesini bu amaçla tasarlayıp, uzun yıllar boyunca uyguladı. Bu faaliyetleri ona, ‘’Doğa İçinde Liderlik Eğitimi’’ konusunda ilham veren deneyimler kazandırdı.

Gelişimin en önemli unsurunun ‘’Yeniliğe Açıklık ve Zorluklara Meydan Okumak’’ olduğu düşüncesinden hareketle meslek yaşamı boyunca sınav ve eleme yöntemiyle hak kazanılan önemli eğitim ve gelişim programlarına katıldı. Bunlar arasında;

  • Doğuş Grubu bünyesinde 4 yıl süresince devam eden ‘Geleceğin Doğuşu’ liderlik gelişim programı,
  • Fransız sigorta şirketi AGF bünyesinde Paris merkezli 5 aylık ‘Ecole Internationale’ uluslararasında çalışacak yönetici programı,
  • AIG/ALİCO bünyesinde Delaware/USA gerçekleştirilen uluslararası yönetici yetiştirme programı,
  • Munich Re bünyesine Munich merkezli sigorta sektörü için yönetici gelişim programını kişisel liderlik yolculuğunun önemli adımlarını oluşturdu.

Orta öğrenimini İzmir Saint Joseph Koleji, Lise öğrenimini İzmir Atatürk Liseli, Yüksek öğrenimini ODTÜ İşletme ve İdari İlimler Fakültesinde tamamlayan Sözütek, halihazırda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde 2. Lisans derecesi için Sosyoloji eğitimine devam etmektedir. Sözütek, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.