Maslak Rotary Klubü’nde Kurumlarda Yenilikçi Kültür Yaratmak konulu deneyim ve birikimlerimizi paylaştık.